Naši u BiH

Dženan Džonlagić

Prof. dr. Dženan Đonlagić

Dženan Đonlagić je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Međunarodnog Univerziteta Malezija. Studij je završio na engleskom jeziku. Postdiplomski studij i doktorat iz ekonomije je završio na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Prvo zaposlenje u Gračanici – Rukovodilac Izvoza u preduzeću Fering d.d. Gračanica.
Zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskom zvanju vanredni profesor.
Polja profesionalnog interesovanja su: makrofinansijski menadžment, centralno bankarstvo, monetarna i fiskalna politika, ekonomika monetarnih integracija, finansijski sistem Evropske unije.
Aktivni je učesnik brojnih međunarodnih i domaćih konferencija i seminara. Ima objavljene mnoge naučne i stručne radove u prestižnim međunarodnim bazama podataka. Autor je i koautor tri knjige iz oblasti Evropske monetarne unije i javnih finansija.
Trenutno obnaša funkciju Prorektora Univerziteta u Sarajevu.

   
IMG_1282 IMG_1285 IMG_1302 IMG_1307 IMG_1282 IMG_1285 IMG_1302 IMG_1307 sirbegovicgroup thumb464-alibegovic-024eaed8233f9cf1c279f25c9e6e07eb ambra dobojproomet gakom gassing his hasicevic husanovic idea radial mirror mekic media massinox kovan ivado imeroski stil urban brezje dusa dzambo edoslad eurogalant fragmat poly plastex plamnigo olimp mirna megati limorad klaus radius sax siskotrade suman variplast velfarm zeka tring baupartner trenica Grin Gracanica HST-150x150 Tehno-Biro-mala Wirac-150x150 Trgovir-150x150 Motorex-150x150 Sagra-150x150 Ingrat-150x150 AB-Beton-150x150