Aktuelnosti

Premijer Tuzlanskog kantona u posjeti gračaničkim privrednicima

Gračaničko Udruženje poslodavaca sa svojim članicama, bilo je domaćin Premijeru Tuzlanskog kantona, gosp. Dr. Danijelu Tulumoviću, prilikom posjete Gračanici, 21. 12. 2019. godine.

Sa grupom privrednika iz Opštine Živinice i saradnicima koji su bili u pratnji Premijera, vođeni su razgovori o tekućim problemima koje privrednici imaju i koji koče i usporavaju razvoj privrede u Tuzlanskom kantonu kao i u Državi Bosni i Hercegovini.

Problema je mnogo i treba ih rješavati po principu što kraće i brže, oni koji su rješivi, a ostale sistematski uz zajedničke napore Vlade Tuzlanskog kantona i privrednika, u interesu boljeg poslovnog okruženja i razvoja privrede, rekao je Premijer Tulumović.

Privrednici su se složili sa tom konstatacijom Premijera i obećali dati svoj doprinos zajedničkim naporima za rješavanje nagomilanih problema u svim sferama našeg društva, a pogotovu u zdravstvu i obrazovanju na svim nivoima, kao temeljnom problemu našega društva.

Premijer je pozvao privrednike na saradnju i ukazao na otvorena vrata u Vladi Kantona za sve njihove probleme, kao i sugestije u pravcu rješavanja njihovih zahtjeva, inicijativa, ali i obaveza.

Održan skup regionalnih proizvođača, distributera i prerađivača polimernih materijala u Tesliću

U organizaciji companije “HIFA-OIL” iz Tešnja, u Tesliću je održan skup regionalnih proizvođača, distributera i prerađivača polimernih materijala na temu “Zbrinjavanje ambalaže i ambalažnog otpada”, kao gorućeg problema država Evropske Unije i regiona Jugoistočnog Balkana.

Na skupu je prisustvovalo više od stotinu predstavnika kompanija regiona, kao i mediji koji su pratili i zabilježili komentare i diskusije na ovu temu.

Primijetno je da se u zadnje vrijeme vrši intenzivna medijska kampanja protiv primjene i upotrebe plastičnih vrećica kao naj prepoznatljivije forme zagađivača okoliša i da se u centar pažnje stavljaju prerađivači polimernih materijala i stvara pogrešna slika o stvarnim zagađivačima prirode i okoliša.

Na skupu su iznešena razna mišljenja na ovu temu i vršena upoređivanja kako je ova problematika rješavana u zemljama Evropske  Unije i susjednim zemljama.

Sve sa ciljem da se bolje razumije donošenje Uredbe Vlade F BiH na ovu temu i naknade koje su njom propisane, Udruženje poslodavaca Gračanica je dalo svoj značajan doprinos u komentarima, prigovorima i dopisima Vladi F BiH i Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.

proizvodnja-fleksibilne-polietilenske-ambalaze

Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica uputilo prigovor na Uredbu o naknadama za plastične kese

Na zahtjev većeg broja privrednih subjekata, koji se bave preradom polimernih materijala i izradom plastične ambalaže, Udruženje poslodavaca uputilo je prigovor na Uredbu o naknadama za plastične kese  Premijeru F BiH, gospodinu Fadilu Novaliću i Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, ministrici Editi Đapo.

U prigovoru, između ostalog, navedeno je da su narušena osnovna načela i principi demokratskog dijaloga partnera od strave Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, pri donošenju navedene Uredbe i postavljanju principa primjene iste.

Želimo i svjesni smo da ovu oblast treba urediti i da je to jedan od gorućih problema ne samo našeg društva nego i čitave planete, ali ne na način kako ste vi to postavili u Uredbi.

To je u praksi jedinstven primjer i nepoznat u čitavoj EU da se na ovakav način pokušava riješiti jedan globalni problem koji se tiče svih građana a ne samo onih koji prometuju ovaj proizvod (plastične vrećice).

Da se finansijski optereti sa naknadom većom DUPLO od proizvodne cijene proizvoda. Da se u roku od mjesec dana vrši primjene uredbe…???

Obavezati sve navedene u lancu prometa plastičnim vrećicama na naknade koje ste naveli, znači bukvalno zatvoriti veći broj proizvodnih fabrika, dobiti otpuštene radnike, smanjiti izvoz istih u treće zemlje, kao i opteretiti krajnje potrošače na domaćem tržištu sa novim (parafiksalnim) nametima.

Vjerujemo da sve što bi vam naveli dalje vezano za posljedicu primjene ove uredbe, Vi sigurno znate i bilo bi suvišno da Vam je pojašnjavamo, stoga predlažemo da se HITNO održi sastanak sa predstavnicima preduzeća koja se bave ovom proizvodnjom, kao i većih trgovačkih lanaca koji su naajveći konzumenti ove vrste ambalaže.

Smatramo da je ovo bilo potrebno i obavezujuće da se organizuje i prije donošenja ove uredbe, kako bi se izbjegle nesagledive posljedice po privredu i društvo uopšte.

Ako znamo da je konkurentnost naše privrede na tržištu; kvalitet i cijena, kao i rok isporuke, lako je zaključiti gdje ćemo se naći ako ovakve i slične uredbe bude donosila Vlada F BiH.

Jedna od uporedbi radi ilustracije je entitet Republika Srpska koja još nije donijela nikakav dokumenat vezan za prometovanje plastičnim vrećicama.

Iz neformalnih izvora saznajemo da je prijedlog o naknadi po 1-toni/300 KM.

 

Organizirana posjeta gračaničkih privrednika privrednicima grada Orahovica u Slavoniji, Republika Hrvatska

Na inicijativu privrednih subjekata “PLAMINGO” d.o.o. i “KOVAN” d.o.o. iz Gračanice, upriličena je posjeta privrednicima Grada Slavonske Orahovice i regije Slavonija u Republici Hrvatskoj.

Okupljen je veći broj privrednih subjekata iz Bosne i8 Hercegovine, Hrvatske i Srbije, koji su na zajedničkom druženju i ručku razgovarali o međuregionalnoj saradnji Država Jugoistočnog Balkana i promovisanju privrednih dostignuća u zemlje Europske Unije, kao i zajednički projekat privrednog povezivanja.

Sastanku je prisustvovao i predstavnik Njemačke kancelarije za povezivanje privrede u međuregionalnu saradnju zemalja ax-Jugoslavije, kao i njeno zajedničko promovisanje na tržištu Europske Unije.

Zajedničke investicije privrednika iz Njemačke sa firmama iz ex-Jugoslovenskih zemalja je strateški interes u budućem radu kancelarije, koja će biti zajednička osnova sa predstavnicima njemačkih i regionalnih privrednika zemalja Balkana sa sjedištem u Gračanici, kako je to preliminarno dogovoreno na ovom skupu.

Gračanica, kao prepoznatljiva privredna sredina, privukla je pažnju i interes prisutnih, da bi mogla biti nosilac ovih aktivnosti, što smo prihvatili kao izazov i interes prisutnih da bi mogla biti nosilac ovih aktivnosti, i stavili se na raspolaganje ovom veoma značajnom projektu za privredu regije.

Sastanku je prisustvovao i gospodin Stjepan Mesić i ovaj projekat okarakterisao kao jedan od naj perspektivnijih naj realnijih sa aspekta povezivanja realnog sektora u zajedničkom istupanju na svjetska tržišta. Dao je svoj doprinos i otvorenu podršku ovom projektu.

Ostvaren je kontakt i sa Gradonačelnikom Grada Belišća gosp. Dr. Dinkom Burićem, sa kojim je dogovorena posjeta općini Gračanica i njenim privrednicima.

IMG_1282 IMG_1285 IMG_1302 IMG_1307 IMG_1282 IMG_1285 IMG_1302 IMG_1307 sirbegovicgroup thumb464-alibegovic-024eaed8233f9cf1c279f25c9e6e07eb ambra dobojproomet gakom gassing his hasicevic husanovic idea radial mirror mekic media massinox kovan ivado imeroski stil urban brezje dusa dzambo edoslad eurogalant fragmat poly plastex plamnigo olimp mirna megati limorad klaus radius sax siskotrade suman variplast velfarm zeka tring baupartner trenica Grin Gracanica HST-150x150 Tehno-Biro-mala Wirac-150x150 Trgovir-150x150 Motorex-150x150 Sagra-150x150 Ingrat-150x150 AB-Beton-150x150