Iniciranje sastanka predstavnika Udruženja poslodavaca i lokalne zajednice

Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, iniciralo je sastanak između predstavnika kabineta općinskog Načelnika i predstavnika Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, PO PITANJU:

Organizovanja sastanaka sa predstavnicima Elektroprenosa BiH

Pripreme usvajanja regulacionog plana radne zone 1

Informisanje o programu rada UPG-a

Informacija o funkcionalnom povezivanju UPG i JU MSŠ Gračanica

Informacija o planovima općinske administracije i kreiranje boljeg poslovnog okruženja

Pilot projekat – Sekcija i sajam učeničkog poduzetništva