Inovativnim poslovnim subjektima dostupno još 750.000 EUR bespovratnih sredstava

Peti javni poziv za dodjelu grant sredstava iz Challenge fonda za inovativne poslovne ideje otvoren je danas. Inicijalna sredstva u iznosu od 750.000 EUR namijenjena su zrelim privrednim subjektima sa područja Bosne i Hercegovine i Švedske, kao startup-ima sa inovativnim idejama, proizvodima ili uslugama, koje mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Za potencijalne korisnike iz kategorije startup-a, koji su registrovani najmanje 6 mjeseci, predviđen je maksimalni iznos granta od 10.000 EUR, dok korisnici iz kategorije zrelih privrednih subjekata do 250 zaposlenih, koji obavljaju djelatnost duže od dvije godine, mogu računati na podršku u maksimalnom iznosu do 30.000 EUR.

Aplikanti moraju obezbijediti minimalno vlastito učešće od 50 % ukupne vrijednosti predloženog projekta.

Period implementacije projekta ne može trajati duže od 12 mjeseci.

Sve predložene aplikacije bit će ocijenjene u skladu sa tri osnovna kriterijuma: inovativnost poslovne ideje, izvodljivost i odživost poslovne ideje i društvena korist.

Aplikacije na ovaj poziv moraju biti podnesene u elektronskoj formi u skladu s uputstvima koja se nalaze u dokumentu Smjernice/Vodič za aplikante, koje se može preuzeti na www.c2c.ba (http://www.c2c.ba/). Samo aplikacije dostavljene putem elektronske forme, koja se nalazi na www.c2c.ba (http://www.c2c.ba) biće uzete u razmatranje, dok se štampane aplikacije ili aplikacije dostavljene mail-om neće razmatrati.

Rok za podnošenje aplikacija  je 24. mart 2020. godine do 16:00 sati.

Challenge fond uspostavljen je u okviru projekta Challenge to Change – C2C koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju – Sida/Ambasade Švedske u BiH, a koji kroz četiri godine provode  Sarajevska regionalna agencija SERDA i Razvojna agencija Republike Srpske (PAPC). Partner u projektu je Region Ostergotland, Istočna Švedska.

U okviru prethodna 4 poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz Challenge fonda prijavila su se 2.074 aplikanta. Do sada je ugovoreno 110 korisnika granta, a ukupna vrijednost dodijeljenih grant sredstava je 2.500.866 EUR.

U toku je potpisivanje ugovora sa još 38 korisnika kojima će biti dodijeljeno oko 844.000 EUR bespovratnih sredstava.