Izgradnja Tehnološkog centra – Javna ustanova Mješovita srednja škola Gračanica

Javna ustanova Mješovita srednja škola Gračanica planira izgradnju Tehnološkog centra na 150 m2 školskog prostora. Istakli su da rade na otvaranju tehnološkog centra sa ciljem podizanja edukacije učenika na još viši nivo i usklađivanjem znanja sa pčotrebama tržišta rada.

Tim povodom pozvani su svi od strane JU MSŠ Gračanica da se uključe u projekat, a sa istim je upoznato i Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica.

Tehnološki centar će unaprijediti usvajanje novih tehnologija.

Korist će imati sljedeća zanimanja:

Mašinski tehničar

Elektrotehničar

Električar

Zavarivač

Cilj otvaranja Tehnološkog centra je edukacija učenika u skladu sa potrebama tržišta rada, obučavajući se na savremenim mašinama u centru.

Obuka bi obuhvatila sljedeće oblasti:

Robotika

CNC programiranje

CAD/CAM sistem

3D print

Pneumatika i hidraulika

Robotsko zavarivanje

Obrada metala

Arduino programiranje

PLC i HMI sistemi

JU Mješovita srednja škola je odabrala i izvođača radova, koji je izvršio i predmjer i predračun radova, prema kojem je vrijednost projekta cca 70.000,00 KM, te poziva sve potencijalne donatore da pomognu realizaciju projekta, svojom uplatom na:

1543602002930529- Intesa sanpaolo banka doo (Tekući račun izvođača radova “BAUWOOD”)

ili

1321802004689656-NLB Banka dd Tuzla (namjenski transakcijski račun Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica)

sa naznakom svrhe uplate: “DONACIJA ZA TEHNOLOŠKI CENTAR PRI JU MSŠ GRAČANICA”.