JAVNI POZIV za odabir agencije ili pojedinaca koji će vršiti potporu u promociji zanimanja i politika Udruženja

Udruženje poslodavaca Gračanica objavljuje:
 
JAVNI POZIV za odabir agencije ili pojedinaca koji će vršiti potporu u promociji zanimanja i politika Udruženja

Odabrana agencija ili pojedinac traba da unaprijedi menanizme komunikacije i interakcije između: učenika i roditelje, sa jedne strane, te Poslodavaca i obrazovnih institucija, sa druge strane.
Planiranom aktivnošću Udruženje želi da pomogne kreiranju poticajnog okruženja za Razvoj industrije, za bolju profesionalnu orijentaciju i za razvoj društva u cjelini.

Zainteresirani kandidati treba da posjeduju komunikacijske vještine i kompetencije za korištenje metoda i alata javnih komunikacija.

Prijavu treba dostaviti najkasnije do 15. Oktobra.2017.

Prijave se dostavljaju u pisanom obliku u kancelariju Udruženja na Lukama od 08:00-15:00 ili u elektronskom obliku na e-mail adresu: up.gracanica@bih.net.ba

Način prijavljivanja
Aplikant treba da navede svoje kompetencije i reference (priložiti CV)

Ključne aktivnosti koje bi obavljao pobjednik konkursa bi bile:

  • Promocija zanimanja
  • Promocija Politikaa Udruženja
  • Potpora u organizaciji događaja (npr. Okupljanje dijaspore)

Budžet projekta bi imao više ivora kao što su:

  • Inicijalna sredstva Udruženja
  • Finansiranje od strane kompanija nakon izrade promotivnog „clip-a“ zanimanja ili drugih prezentacijskih materijala (Profil kompanije i slično)
  • Apliciranje za projekte kod domaćih i međunarodnih institucija
IMG_1282 IMG_1285 IMG_1302 IMG_1307 IMG_1282 IMG_1285 IMG_1302 IMG_1307 sirbegovicgroup thumb464-alibegovic-024eaed8233f9cf1c279f25c9e6e07eb ambra dobojproomet gakom gassing his hasicevic husanovic idea radial mirror mekic media massinox kovan ivado imeroski stil urban brezje dusa dzambo edoslad eurogalant fragmat poly plastex plamnigo olimp mirna megati limorad klaus radius sax siskotrade suman variplast velfarm zeka tring baupartner trenica Grin Gracanica HST-150x150 Tehno-Biro-mala Wirac-150x150 Trgovir-150x150 Motorex-150x150 Sagra-150x150 Ingrat-150x150 AB-Beton-150x150