Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona – Mišljenje, dostavlja se na Zahtjev Udruženja i samostalnih privrednika Gračanica

Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, u ime gračaničkih privrednika, uputilo je Zahtjev za tumačenje odredaba Pravilnika o primjeni odredaba Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon Tuzlanskog kantona, Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona.

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona: Mišljenje, dostavlja se

Ministarstvo finansija zaprimilo je Vaš akt broj: 18/20 18. 03. 2020. godine, kojim ste tražili mišljenje u pogledu primjene pojedinih odredaba Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni odredaba Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon (“Službene novine TK” broj: 2/20).

U članu 7. Pravilnika utvrđeno je:

“Porez na imovinu ne plaćaju invalidne osobe za putničke automobile (član 6. stav 1. tačka 3. Zakona) nabavljene jedan puta u periodu do 5 godina, koji su dužni nadležnom organu za registraciju vozila priložiti i ovjerenu fotokopiju rješenja nadležnog organa za utvrđivanje stepena invalidnosti.

Porez na imovinu ne plaća se na imovinu koja vlasniku služi za obavljanje osnovne djelatnosti (član 6. stav 1. tačka 5. Zakona) i to: autoprevoznička djelatnost, taksi djelatnost i auto-škole. Da se radi o osnovnoj djelatnosti porezni obveznici, nadležnom organu za registraciju vozila, pored zahtjeva za registraciju podnose i ovjerenu fotokopiju rješenja o obavljanju djelatnosti kao osnovno zanimanje, odnosno obavještenje o razvrstavanju prema standardnoj klasifikaciji djelatnosti.

Odredbe stava 2. ovog člana ne odnose se na imovinu koja vlasniku služi za obavljanje osnovne djelatnosti i to: stola za igru u kasinu, automata za igre na sreću i automata za zabavne igre.

Porez na imovinu ne plaća se na imovinu koja vlasniku služi za obavljanje registrovane djelatnosti (član 5. stav 1. tačka 3.a),b),c) i d) Zakona). Da se radi o registrovanoj djelatnosti porezni obveznici, nadležnom organu za registraciju vozila, pored zahtjeva za registraciju podnose i ovjerenu fotokopiju rješenja o registraciji, odnosno obavještenje o razvrstavanju prema standardnoj klasifikaciji djelatnosti.”

Ovim putem Vas obavještavamo da se porez na imovinu ne plaća u postupku registracije vozila iz člana 5. stav 1. tačka 3. a), b), c), i d) Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon (putnička i teretna motorna vozila razvrstana po godinama starosti i kubikaži) ukoliko služe za obavljanje registrovane djelatnosti…

Dakle, član 7. stav 2. Pravilnika definiše osnovnu djelatnost koja podrazumijeva obavljanje djelatnosti kao osnovnog zanimanja (npr. taksista kao fizičko lice), za razliku od registrovane djelatnosti iz člana 7. stav 4. Pravilnika koja podrazumijeva privredni subjekt kao vlasnika, čija je djelatnost registrovana kod nadležnog organa prema standardnoj klasifikaciji djelatnosti.

Ministarstvo finansija je mišljenja da niste u obavezi platiti porez na imovinu ukoliko želite registrovati putničko vozilo ili teretno motorno vozilo čiji je vlasnik privredni subjekt ili treba tek postati vlasnik, pod uslovom da je privredni subjekt registrovan kod nadležnog organa i da posjeduje rješenje o registraciji, odnosno obavještenje o razvrstavanju prema standardnoj klasifikaciji djelatnosti.

MINISTAR: Suad Mustajbašić, dipl. oecc.