ODRŽAN SASTANAK PRIVREDNIKA SA NAČELNIKOM OPĆINE I NJEGOVIM SARADNICIMA