ODRŽANA REDOVNA IZBORNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA POSLODAVACA I SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA GRAČANICA

Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, 23. 11. 2012. godine sa početkom u 18 h, održalo je IV redovnu – izbornu Skupštinu.

Po otvaranju sjednice, predsjednik Sead Terzić, konstatovao je da od 37 članica, prisutno je 24, te da postoji kvorum potreban za rad Skupštine.

 

Zahvalio se prisutnim članicama i gostima Skupštine, gospodinu Helić Suadu (“HELIOPLAST” d.o.o., Fišić Hajridinu (“TEHNA” d.o.o. i Bajraktarević Avdi  (“BAUWOOD” d.o.o.).

Nakon izbora radnih tijela Skupštine, predložen je Dnevni red:

1. Izvještaj o radu i aktivnostima Udruženja (2001.-2012.)

2. Finansijski izvještaj (Bruto bilans sa 30. 09. 2012.)

3. Izbor novog rukovodstva i organa upravljanja

4 Razno

Nakon izbora radnih tijela Skupštine i usvajanja predloženog dnevnog reda, rad Skupštine, preuzeo je predsjedavajući Skupštine, gospodin Milenko Pavlović (“POLY” d.o.o.).

Izvještaj po prvoj i drugoj tački dnevnog reda, podnio je gospodine Sead Terzić, koji je kao predsjednik Udruženja, blagovremeno omogućio svim članicama da se pripreme za Skupštinu, dostavljajući im Hronologiju rada Udruženja od osnivanja (2001.) do do 2012. godine, kao i Bruto bilans sa 30. 09. 2012. godine.

Naglasio je da se Bruto bilans od 30. 09. izmijenio u pozitivnom smislu, obzirom da je određeni broj članica izmirio svoje obaveze prema Udruženju, nadajući se da će to učiniti i ostali.

Prva i druga tačka dnevnog reda, usvojene su jednoglasno.

Potom se veliki broj članova Skupštine, zahvalilo gospodinu Terziću na dosadašnjem angažmanu u Udruženju, i izrazilo žaljenje zbog odbijanja ponovne kandidature, iako je bio kandidat sa najvećim brojem prijedloga, po provedenoj anketi među članicama.

 

Pod trećom tačkom dnevnog reda, razriješeni su dužnosti, zbog isteka mandata:

1. Terzić Sead, predsjednik Udruženja i Upravnog odbora

2. Jahić Sead, dopredsjenik Udruženja

3. Osmanović Vehid, dopredsjednik Udruženja,

4. Karalić Said, član

5. Šabić Nešad, član

6. Pavlović Milenko, član

7. Hasić MUjo, član

8. Džambo Hamdija, član

9. Hasičević Amir, član

10. Hamzić Kemal, član

11. Kamarić Edin, član

Nadzorni odbor:

1. Širbegović Faruk, predsjednik

2. Halidović hazema, član

3. Iljazović Ahmet, član..

Po razrješenju, pristupilo se u skladu sa Statutom Udrženja, izboru tajnim glasanjem.

Za novog predsjednika Udruženja, izabran je:

1. Širebegović Faruk   (“ŠIRBEGOVIĆ” d.o.o.)

Prije izbora Upravnog odbora, gospodin Širbegović, predložio je da se smanji broj članova Upravnog odbora.

Nakon diskusije prisutnih, Skupština je donijela odluku dsa amnadmanom na Statut, bude izmijenjen član 36. stav 1 i da glasi “Upravni odbor Udruženja je samostalni organ, kojeg bira Skupština. Upravni odbor Udruženja broji od pet do petnaest članova”.

Odluka Skupštine je da Upravni odbor u ovom mandatu broji 7 članova.

Nakon usvajanja amandmana na Statut, Skupština je predložila još tri kandidata za Upravni odbor, te su tajnim glasanjem, pored predsjednika Faruka Širbegovića, koji je i predsjednik Upravnog odbora, u Upravni odbor izabrani:

1. Pavlović Milenko (“POLY” d.o.o.)

2. Jahić Sead (“IDEA CO”)

3. Ćurić Samir (“PLAMINGO” d.o.o.)

4. Osmanović Vehid (“LIMORAD” d.o.o.)

5. Karalić Said (“KOVAN MI” d.o.o.)

6. Šabić Nešad (“AMBRA” d.o.o.)

Na prvoj sjednici Upravnog odbora, bit će imenovana dva dopredsjednika Udruženja.

Od pet predloženih kandidata, sa najvećim brojem glasova, u Nadzorni odbor imenovani su:

1. Avdić Suada, predsjednik (“SAX” d.o.o.)

2. Hadžibegović Eldin, član (“BAUPARTNER” d.o.o.)

3. Hadžić Samir, član (“URBAN BiH” d.o.o.)

Pod tačkom razno, bilo je dosta pozitivnih inicijativa, koje su predložene i ocijenjene kao dobre, kao dobre smjernice za rad novog rukovodstva.

Predsjednik Udruženja, gospodin Faruk Širbegović, pozvao je sve članice da dostave svoje prijedloge, na osnovu kojih bi se napravio program rada Udruženja za naredne dvije godine.

 

Gospodin Sead Terzić i predsjedavajući Skupštine, gospodin Milenko Pavlović, čestitali su novom rukovodstvu i pozvali ih da prošire i unaprijede rad Udruženja, ako ne, da zadrže dosadašnji ugled i nivo Udruženja.

Skupština je završena u 20 i 30 h.