Plan i program rada Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika za 2019. godinu

Plan i program aktivnosti, koje Udruženje poslodavaca Gračanica želi i planira ostvariti sa svojim članovima i širom društvenom zajednicom će se ogledati u sledećem:

 1. Poziv svim privrednim subjektima da se učlane u Udruženje poslodavaca
 2. Afirmacija Udruženja poslodavaca na lokalnom, kantonalnom i federalnom nivou
 3. Zastupanje zajedničkih interesa i potreba privrednika na svim nivoima vlasti u državi Bosni i Hercegovini
 4. Povezivanje članica Udruženja kroz vlastite interese u poslovanju
 5. Organizovanje posjeta privrednicima u drugim opštinama sa ciljem upoznavanja i razmjene iskustva kao i međusobna povezivanja kroz poslovnu saradnu
 6. Organizovanje sastanaka sa predstavnicima svih nivoa vlasti za potrebe privrednika u opštini Gračanica
 7. Saradnja sa lokalnom zajednicom, zakonodavnom i izvršnom vlasti
 8. Saradnja sa obrazovnim i drugim institucijama društva vezanih za poslovanje privrednih subjekata
 9. Članstvo u kantonalnom i federalnom Udruženju poslodavaca, radi ostvarivanja ciljeva na višim nivoima vlasti
 10. Saradnja sa privrednim komorama na kantonalnom i federalnom nivou
 11. Saradnja sa obrtničkim komorama i ostalim udruženjama građana
 12. Organizovanje stručnih predavanja za potrebe privrednika opštine Gračanica
 13. Organizovane posjete Sajmovima u zemlji i inostranstvu
 14. Saradnja sa lokalnim medijima
 15. Saradnja sa agencijama koje promovišu i podržavaju razvoj privrede i udruženja privrednika
 16. Saradnja sa agencijama koje promovišu Evropske integracije, pomažu u izradi evropskih projekata za određena sredstva namijenjena za razvoj privrede u BiH

Dugoročno pokrenuti INICIJATIVU za formiranje zajedničkog fonda za izgradnju POSLOVNOG CENTRA, kao trajne postavke i izložbenog prostora za proizvode koje proizvode privrednici Opštine Gračanica.