PREDSTAVNICI AMERIČKE AMBASADE U POSJETI UPG

Američka ambasada u Sarajevu, obratila se Udruženju poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, sa prijedlogom da im se omogući termin i prijem od strane Udruženja. Danas u Udruženju poslodavaca, predsjednik Sead Terzić sa saradnicima, primio je g. Matthew Fullerton, ekonomskog i komercijalnog oficira i g. Edhema Brankovića, komercijalnog savjetnika u Američkoj ambasadi u Sarajevu – Ekonomski odjel.