Smanjenje stope zatezne kamate jača likvidnost privrednih subjekata

Dom naroda Federacije BiH trebao bi se 13. februara po hitnom postupku izjasniti o novom zakonu o visini stope zatezne kamate.

Ukoliko se izglasa na sjednici, stupit će na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, odnosno prestat će važiti aktuelni Zakon o visini stope zatezne kamate i Zakon o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja.

To znači da će se na postojeće neplaćene novčane obaveze obračunavati kamata po stopi od 12 posto godišnje do dana stupanja na snagu novog zakona, dok će se obračun kamate nakon perioda stupanja na snagu ovog zakona do trenutka isplate novčane obaveze vršiti po stopi od 10 posto godišnje, kako je određeno novim zakonom, potvrdila je za Fenu federalna ministrica finansija Jelka Milićević. (https//avaz.ba/tag/6663/jelka-milicevic).

Imajući u vidu da je jedan od razloga za donošenje ovog zakona jačanje likvidnosti privrednih subjekata, smatra da su ispunjeni uslovi za njegovo donošenje po hitnom postupku.

Osim smanjenja stope zatezne kamate sa 12 na 10 posto godišnje, propisano je da iznos obračunate zatezne kamate ne može biti veći od glavnog duga. Na osnovu toga, privredni subjekti koji imaju problem sa likvidnošću, lakše će izmiriti glavni dug i plaćanje dospjelih obaveza.

Na predstojećoj sjednici Doma naroda trebali bi se razmatrati i predloženi zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u Federecaiji BiH, nacrti zakona o elektronskom potpisu, podršci porodicama s djecom, reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, kao i izmjene i dopune Zakona o privrednim društvima.

Predloženo je da se izaberu predsjednici, zamjenici i članovi stalnih radnih tijela Doma naroda Parlamenta F BiH.