Snabdijevanje električnom energijom radne zone 1. i 2. Gračanica

Na inicijativu Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, u prostorijama Općine Gračanica, održan je sastanak na temu: Snabdijevanje električnom energijom radne zone 1. i 2. Gračanica – Stjepan Polje.

Sastanku su prisustvovali: Sead Terzić, predsjednik Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, Mahir Nurkanović, direktor Elektrodistribucije Tuzla, Tahir Brčaninović, rukovodilac djelatnosti distribucije, ED Tuzla, Jasmin Nuridin, ED Tuzla, Sead Gazibegović, rukovodilac PJ distribucije Gračanica, ED Tuzla, Hazema Halidović, direktor privrednog društva “SUMAN” d.o.o Gračanica, Aida Hodžić, pomoćnik načelnika, Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove, Općina Gračanica, Muniba Čičkušić, šef odsjeka za prostorno uređenje, Općina Gračanica, Nihad Sinanović, pomoćnik načelnika, Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije, Općina Gračanica.

Na sastanku su nastavljeni ranije započeti razgovori sa ciljem da se što prije riješi napajanje električnom energijom radne zone u Gračanici, a imajući u vidu pismo koje je od strane Udruženja poslodavaca Gračanica sa potpisima i pečatima privrednih subjekata koji gravitiraju u radnim zonama, upućeno Elektrodistribuciji Tuzla.

Razlog za ovakvo postupanje, uz naglašavanje hitnosti rješavanja od ranije svima poznatog problema, iznio je Sead Terzić, predsjednik Udruženja poslodavaca Gračanica. Takođe je naglašeno da je ovo pokušaj rješavanja problema na prvoj razini, a ukoliko se ne bude našlo brzo rješenje, isto će biti zatraženo od viših instanci, kako u sistemu Elektroprivrede BiH, tako i kod Vlade Federacije BiH, koja putem izabranih organa ima kontrolu nad radom JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo.

Nakon opsežne diskusije i rasprave, od strane svih prisutnih, doneseni su sljedeći zaključci:

  1. Da Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko pravne poslove Općine Gračanica, najdalje u roku od dva dana Elektrodistribuciji d.o.o. Tuzla, dostavi izvod iz Projekta regulacije rijeke Sokoluše, koji se odnosi na dionicu gdje je planiran prelazak trase kablova preko rijeke Sokoliše.
  2.  Svjesni problema koji mogu nastati zbog nedostatka električne energije u radnoj zoni, koja zbog dogradnje uređaja i strojeva, kao i novih investicija, treba veće količine energije od onih koje je moguće dovesti sa postojećim instalacijama, svi učesnici sastanka u dijelu svojih obaveza treba da djeluju brzo i efikasno kako bi se privrednicima u navedenoj zoni obezbijedio normalan rad i ispunjavanje ugovorenih obaveza, te izbjegavanje eventualnih sankcija zbog neispunjavanja istih.