Uplaćeno 425.069.838 KM direktnih poreza

Naplaćeni doprinosi u januaru iznose: doprinosi za PIO/MIO 164.758.399 KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje 115.381.674 KM, te doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 13.365.611 KM.

Porezna uprava Federacije BiH objavila je da su porezni obveznici F BiH u januaru 2020. uplatili 425.069.838 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava F BiH, što je za 10.538.867 KM ili 2,54 posto više u odnosu na isti period prošle godine.

U strukturi direktnih poreza u januaru 2020. uplaćeno je naknada i taksi u iznosu 42.189.184 KM, poreza na dohodak u iznosu 34.377.852 KM, poreza na dobit u iznosu od 23.009.144 KM, posebne naknade u iznosu 15.468.543 KM, poreza na imovinu u iznosu 11.546.083 KM, novčanih kazni u iznosu 4.216.281, te ostalih poreza u iznosu 79.422 KM.

Također, u januaru 2020. naplaćeni su doprinosi za PIO, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 293.505.684 KM. Naplaćeni doprinosi u tom mjesecu iznose: doprinosi za PIO/MIO 164.758.399 KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje 115.381.674 KM, te doprinosi za slučaj nezaposlenosti 13.365.611 KM.

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u F BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31. januar 2020. je 531.698 i u tom broju zaposlenih nisu uključene osobe koje prihode ostvaruju po osnovu ugovora o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu, saopćeno je iz Porezne uprave F BiH. (autor: Minela Pamuk)