Usvojen Nacrt zakona kojim se smanjuje zloupotreba bolovanja

Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH prihvatili su je Nacrt zakona o izmjenama Zakona o zdravstvu, koji je predložio poslanik Ramiz Karić.

Tražene izmjene Zakona imaju za cilj da se obaveza naknade plaće za vrijeme bolovanja smanji sa 42 na 15 dana, istakao je Karić.

Po predloženom rješenju vrijeme plaćanja naknade sve dok osiguranik nije radno sposoban, odnosno do pravosnažnosti odluke nadležnog tijela o utvrđivanju invalidnosti osiguranika se ograničava na prvih 15 dana.

Predložene izmjene dovode do rasterećenja poslodavaca i poboljšanja poslovnog ambijenta, poručio je predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović, te podržao donošenje navedenog zakonskog rješenja.

Detaljno smo analizirali bolovanja i sisteme u drugim zemljama. prosječno vrijeme u Evropi bolovanja je 6,5 radnih dana. Bugari imaju 22 radna dana, Turci 2,8. Kod nas ne postoji zvanična statistika, a mi imamo tri puta veće bolovanje nego u Evropi. Ključni problem je što je bolovanje postalo jedan standard. Ovo je sistemski način da se smanji zloupotreba bolovanja, rekao je Smailbegović.

Izvor: Tuzlainfo.ba