Zaključci Upravnog odbora UP Gračanica

Sjednica Upravnog odbora održana je 29. 05. 2020. godine, a na dnevnom redu su bile teme rad Udruženja u narednom periodu i razno – tekuća aktuelna pitanja.

Nakon analize, diskusija i prijedloga, doneseni su zaključci:

-Kontaktirati sve članice – dužnike za neizmirene obaveze po osnovu članarine, a nakon toga u sklasu sa Statutom Udruženja izvršiti isključivanje iz članstva.

-Nuhanović Nihadi, sekretaru Udruženja poslodavaca, izdati Rješenje i zaključiti radni odnos sa 03. 06. 2020. godine (uz dogovor o daljem angažmanu do iznalaženja rješenja daljeg statusa UPG-a).

-Iznos od 7.000,00 KM utrošiti kao prilog i pomoć u kupovini defibrilatora za potrebe Službe hitne pomoći – JZU Dom zdravlja Gračanica.

-Ostatak sredstava sa sa transakcijskog računa za posebne namjene, prebaciti na redovni transakcijski račun Udruženja, na kojem nedostaju sredstva za izmirenje redovnih mjesečnih obaveza i troškova (plata, režije, otpremnina sekretaruUP-a).