Udruženje poslodavaca FBiH imenovalo Upravni odbor, predsjednik ponovo Adnan Smailbegović

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine (UPFBiH) održalo je izbornu Skupštinu na kojoj je izabran novi Upravni odbor UPFBiH, predsjednik i dvoje zamjenika predsjednika Skupštine, te članovi delegacije UPFBiH u Ekonomsko socijalnom vijeću za teritoriju FBiH. Novi Upravni odbor UPFBiH jednoglasno je izabrao Adnana Smailbegovića na mjesto predsjednika Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH. Za članove […]

Nabavljen i stavljen u funkciju endoskopski stub – aparat za rano otkrivanje karcinoma želuca i debelog crijeva

Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, uspješno je realizovalo jaš jednu u nizu dosadašnjih humanitarnih akcija. Nakon obraćanja menadžmenta JZU Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica i zahtjeva da se pomogne nabavka endoskopskog stuba – aparata za rano otkrivanje karcinoma želuca i debelog crijeva, Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, pokrenulo je akciju prikupljanja novčanih […]

PRIJEDLOG ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA GRUPACIJE POSLODAVACA TUZLANSKOG KANTONA 09.09.2022. GODINE

RB PREZIME I IME GRAD/ OPĆINA KONTAKT TELEFON KONTAK MEIL 1. ALIĆ  ZIJAD BANOVIĆI 061 151 191 transkop.sm@hotmail.com 2. ALAGIĆ MUHAMED ČELIĆ 061 238 308 generacija67@hotmail.com 3. HADŽIĆ SAMIR DOBOJ ISTOK 061 142 214 info@urbanbih.com 4. TERZIĆ SEAD GRAČANICA 061 133 652 sead@plastex.ba 5. HANIĆ ADEM GRADAČAC 061 135 162 adem.hanic@tmd-group.ba 6.   KALESIJA   […]

<strong>PRIJEDLOG </strong><strong>ČLANOVA </strong><strong>ČLANOVA EKONOMSKO SOCIJALNOG VIJEĆA ZA PODRUČJE TUZLANSKOG KANTONA ISPRED </strong><strong>GRUPACIJE POSLODAVACA TUZLANSKOG KANTONA</strong>

RB PREZIME I IME GRAD/OPĆINA KONTAKT TELEFON KONTAK MEIL 1.   BANOVIĆI     2.   ČELIĆ     3. HADŽIĆ SAMIR DOBOJ ISTOK 061 142 214 samir.hadzic@urbanbih.com 4.   GRAČANICA     5. MOČIĆ ŠEFIK GRADAČAC 061 151 388 sefik.gradex@gmail.com 6.   KALESIJA     7.   KLADANJ     8.   LUKAVAC   […]

PREČIŠĆENI TEKST STATUTA<br>UDRUŽENJA POSLODAVACA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

I OPĆE ODREDBEČlan 1.Ovim Statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Udruženje poslodavacau Federaciji Bosne i Hercegovine, djelatnost, svrha, programski ciljevi, uvjeti i načinučlanjivanja i prestanak članstva, kao i prava, dužnosti i odgovornosti članova, upravna tijela,način njihovog izbora, uvjeti i način opoziva, trajanje mandata, način odlučivanja iodgovornosti, način stjecanja, korištenja i raspologanja […]

UPFBiH predstavio buduće aktivnosti na unapređenju poslovanja i boljem standardu građana – Mario Nenadić novi direktor

Smanjenje opterećenja cijene rada u cilju povećanja plaća, ukidanje i smanjenje parafiskalnih nameta, smanjenje broja dana obaveza naknade za vrijeme bolovanja koja pada na teret poslodavca sa 42 dana na 15 dana kroz izmjenu Zakona o zdravstvenom osiguranju, liberalizacija uvoza radne snage, te poboljšanje poslovnog ambijenta u cjelini, ključne su aktivnosti Udrženja poslodavaca Federacije Bosne […]

Usvojen Nacrt zakona kojim se smanjuje zloupotreba bolovanja

Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH prihvatili su je Nacrt zakona o izmjenama Zakona o zdravstvu, koji je predložio poslanik Ramiz Karić. Tražene izmjene Zakona imaju za cilj da se obaveza naknade plaće za vrijeme bolovanja smanji sa 42 na 15 dana, istakao je Karić. Po predloženom rješenju vrijeme plaćanja naknade sve dok osiguranik nije radno […]

Poslodavci F BiH traže smanjenje broja dana bolovanja koje oni plaćaju sa 42 na 15

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine poziva zastupnike u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH da usvoje amandmane na prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju F BiH koje jepredložilo Udruženje. Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju F BiH bit će razmatrane na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta F BiH zakazanoj 26. 7. 2022. godine. […]