Delegacija UP FBiH sa predstavnicima SDP-a o Izbornom programu

Na poziv predsjednika SDP-a BiH Nermina Nikšića, 20. maja 2022. godine održan je sastanak delegacije Udruženja poslodavaca FBiH i SDP-a.

Na sastanku je razgovarano o izradi Izbornog programa koji će poslužiti kao osnova djelovanja SDP-a BiH iduće četiri godine.

S tim u vezi, predstavnici Udruženja poslodavaca su dali svoje sugestije i primjedbe na pomenuti dokument, s ciljem da se kreira dokument u kojem će biti predočeno rješenje za unapređenje ukupnih društvenih prilika u svim ključnim oblastima javnog djelovanja.

Dogovoreno je da će do kraja mjeseca juna tekuće godine Udruženje poslodavaca FBiH dostaviti primjedbe na program, sa posebnim osvrtom na ekonomska pitanja.

UP FBiH