DOSADAŠNJE MJERE VLADE FEDERACIJE BiH PRI POKUŠAJU POMOĆI PRIVREDNIM SUBJEKTIMA JE OČIT PROMAŠAJ

U vremenu kada nas pogađa isti problem i kada tražimo najbolja rješenja za sve nas, potrebno je imati “hladnu glavu” i razum, da nas pojedinačni stavovi i imšljenja ne odvedu na pogrešnu stranu i izazovu još veće poteškoće od onih koje imamo.

U ovakvim kriznim vremenima nema niko dovoljno snage i moći da zadovolji sve potrebe onih koji su zapali u probleme proizvedene višom silom i opasnošću od CORONA virusa.

Dosadašnjih pokušaja Vlade da uvede određene mjere pomoći privrednim subjektima je očito promašaj i vidno da nisu imali prave kriterije i mjerila. Da su izazvali reakcije realnog sektora i pojedinaca da svoje nezadovoljstvo i stavove iznose na vrlo oštar način.

Planirane pomoći bi trebale da budu zasnovane na posljedicama krize, a ne na pokazateljima poslovanja koja se navode u predloženim mjerama.

Uticaj pandemije CORONA virusa na društvo uopšte počinje od trenutka kada je Vlada donijela odluku o zabrani poslovanja određenih privrednih subjekata.

Samim tim počinje i obaveza subvencioniranja tim privrednim subjektima od strane države i vlade, kao prve kategorije pomoći.

Do 1. marta 2020. godine, stanje u privredi je poznato kroz podnošenje poreznih prijava i uticaj CORONA virusa nije učestvovao u stanju poslovanja u privrednim subjektima po bilo kojoj osnovi.

ZAŠTO bi bio kriterij VLADE za davanje pomoći retroaktivan, unazad… Ako su i potrebne neke mjere za protekli period onda to može biti moratorij na neplaćene obaveze, dok traje opasnost od pandemije CORONA virusa.

Za ovakvu odluku Vladi nisu potrebna nikakva dodatna sredstva pomoći, a omogućavaju jednom dijelu privrednih subjekata da se lakše suoče sa krizom koja nastaje od 01. marta 2020. godine.

Opšta kriza nastaje u Martu, a stvarne posljedice po čitavo društvo znat ćemo tek u Maju, tako da sve mjere pomoći Vlada mora sagledati u poslovanju 3/mjeseca.

Poslovanja privrednih subjekata u tri mjeseca, kroz porezne prijave će dati prave pokazatelje uticaja CORONA virusa na sve industrijske grane, koje Vlada može uzeti kao približno relevantne za donošenje paketa mjera.

U sadašnjem stanju svi privredni subjekti nisu isto pogođeni pandemijom CORONA virusa i samim tim, poslovanje u naredna tri mjeseca će pokazati kojim industrijskim granama i privrednim subjektima će biti potrebna veća ili manja pomoć.

Zadržati broj radnika u preduzećima ne davajući otkaze.

Da Država i Vlada preuzmu obavezu plaćanja svih obaveza na obračunate minimalne plate dok traje kriza izazvana pandemijom CORONA virusa.

Ako poslodavci, koji ne mogu poslovati u ovim kriznim vremenima moraju otpustiti radnike, teret obaveza preko biroa za zapošljavanje svakako pada na budžet države, onda se nameće pitanje ZAŠTO Vlada ne donese odluku da se radnici ne otpuštaju, a da ona plati obaveze na minimalno prijavljenu platu.

Radnici po prestanku krize trebaju poslodavcima a i Državi.

U ovim trenucima krize, svi moramo podijeliti teret onoliko koliko možemo. kao pojedinci, građani, privredni subjekti, poslodavci a i Država sa svojim institucijama – koje su naj veći korisnici budžeta koji se ostvaruje u realnom sektoru i porezima građana.

Predsjednik Udruženja poslodavaca Opštine Gračanica

Terzić Sead