IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA POSLODAVACA GRAČANICA

Izvještajna Skupština Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, po Odluci Upravnog odbora, sazvana je i održana 05. 05. 2020. godine, sa dnevnim redom:

-Rad Udruženja poslodavaca u narednom periodu

-Razno

Predsjednik Udruženja, Sead Terzić, otvorio je sjednicu Skupštine, zahvalio se prisutnima, a potom taksativno izložio aktivnosti Udruženja, kao i stanje u kome se nalazilo udruženje pri preuzimanju mandata (električna energija u radnim zonama, humanitarna akcija Mujić, akcija i učešće Udruženja u preventivi, snabdijevanju i opremanju zdravstvenih ustanova u uslovima pandemije COVID 19), te je upoznao prisutne sa zaključcima i odlukama Upravnog odbora od 29. 05. 2020. godine.

Istaknut je problem članica – dužnika, kao i pasivnost članica po osnovu inicijative o profesionalizaciji Udruženja.

Skupština je upoznata i sa odlaskom sekretara Udruženja.

Svi prisutni su se složili, bez obzira na poteškoće kroz koje Udruženje prolazi, rezultate koje ima iza sebe zahvaljujući snazi i volji pojedinca, da opstanak Udruženja nema alternativu i da se ide na raspisivanje konkursa o prijemu u radni odnos osobe sa VSSS, a konačnu odluku o statusu Udruženja donijeti na redovnoj izbornoj Skupštini UP Gračanica.