JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona je pokrenulo javnu raspravu o nacrtu Zakona o javno-privatnom partnerstvu. Javnu raspravu je pokrenuo  Osman Puškar , ministar razvoja i poduzetništva u Vladi Tuzlanskog kantona.

U raspravi su učestvovali:
– Christian Haupt, voditelj USAID/SGIP projekta,
– Predstavnici Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona, obrađivača Zakona,
– Predstavnici JLS Gračanica,
– Vijećnici OV Gračanica,
– Predstavnici Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica.

Gračanički privrednici su uputili VAŽAN AMANDMAN koji se odnosi na mogućnost kandidovanja projekata direktno od strane privatnih partnera i da isti učestvuju u formiranju Plana potencijalnih projekata.

Nacrt zakona o JPP možete preuzeti ovdje: Nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu