KONFERENCIJA ZA ŠTAMPU UDRUŽENJA POSLODAVACA FEDERACIJE

U utorak 28.07.2015. godine je održana konferencija za štampu proširenog Upravnog odbora Udruženje poslodavaca FBiH.

Konferenciji su osim Upravnog osbora UPFBiH prisustvovali: Enisa Bekto (Bekto Preciza Goražde); Sead Terzić (Plastex Gračanica); Izudin Ahmetlić (HIFA Oil Tešanj); Rusmir Hrvić (AS Jelah/Klas Sarajevo); Muhamed Bilajac (Ammar/UP Gradačac); Adem Ibrahimpašić (Pivovara Bihać)

Na konferenciji je naglašeno da, sindikat nije pregovorima pristupio u dobroj vjeri i od samog početka bilo je jasno da nije želio da postigne dogovor. Vlada se čitavo vrijeme držalo uzdržano i uopšte nije direktno učestvovala u pregovorima. Čitavo vrijeme pregovora, Premijer i 3-4 ministra bila su prisutna, ali su željeli da sindikat i poslodavci postignu dogovor. Na samom kraju pregovora, sindikat je odustao i povukao se iz pregovora. Time su uporna nastojanja da se dođe do dogovora definitivno propala. Nakon toga Vlada FBiH je utvrdila tekst prijedloga zakona i uputila ga u parlamentarnu proceduru.

Pročitaj više na: http://www.upfbih.ba/