Konstituisana Grupacija poslodavaca TK pri UPFBiH

Dana 07.04.2016. godine u prostorijama Privredne Komore TK u Tuzli održala je I Redovnu Skupštinu Grupacije Poslodavaca Tuzlanskog Kantona pri Udruženju Poslodavaca FBiH.

Na Skupštini je u skladu sa Poslovnikom o radu Grupacije izabrano novo rukovodstvo Grupacije.

Na funkciju Predsjednika Skupštine Grupacije imenuje se Mensur Alić, Menprom d.o.o. iz Tuzle. Na funkciju dva zamjenika Predsjednika Skupštine imenuje se Vejsil Huremović, Sisecam iz Lukavca i Sead Jahić, Udruženje poslodavaca Gračanica.

Predsjednik UO Grupacije je Ramiz Karić, Herceg  Srebrenik a dopredsjednici su Željko Mandić, Alfe Mi Živinice  i Eldin Hadžibegović, Baupartner Gračanica.

Izabrano je 15. članova Upravnog odbora Grupacije. Za članove Upravnog odbora Grupacije izabrani su:  

 1. Ramiz Karić, Herceg d.o.o., Srebrenik
 2. Mirza Ordagić, BH motors, Srebrenik                   
 3. Željko Mandić, Alfe Mi, Živinice
 4. Samir Fočak, Profine BH, Živinice
 5. Eldin Hadžibegović, Baupartner, Gračanica
 6. Osman Tukić, Fragmant izolirika Gračanica
 7. Šefik Močić, Gradex, Gradačac
 8. Adem Hanić, TMD group, Gradačac
 9. Željko Babić,  Obrtnička komora TK, Tuzla
 10. Zlatko Berbić, Kameleon, Tuzla
 11. Šahsudin Halilović, Konjuh d.Kladanj,
 12. Samir Hadžić, Urban BiH, Doboj           
 13. Munever Čergić, Rudnik Banovići, Banovići
 14. Sead Džafić, Unistok,
 15. Faik Beganović, Fajol.

Ramiz Karić, Predsjednik UO Grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona pri UPFBiH,Za članove Ekonomsko socijalnog vijeća za područje Tuzlanskog kantona ispred Grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona pri UPFBiH imenovani su:

 1. Hasičević Amir, Revizorska kuća Hasičević Gračanica,
 2. Alić Mensur, MenpromTuzla i
 3. Alispahić Mehmed, Termoglas Živinice.

Pored izbora organa i tijela Grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona pri UPFBiH ispred Grupacije delegirani su kandidati za Skupštinu UPFBIH koja je zakazana za 11.04.2016. godine te predloženi kandidati za izbor u organe i tijela Udruženja poslodavaca FBiH.Mandat svih novoizabranih traje 4. godine. Prilikom predlaganja i izbora članova Upravnog odbora vodilo se računa da se obezbijedi adekvatna zastupljenost članova po teritoriji, veličini firme te nacionalna i spolna zastupljenost.

Grupacija je predložila gdina. Senada Džambića, vlasnika Binga d.o.o. Tuzla za člana ESV-a za teritoriju FBiH.

Na kontituirajućoj sjednici Upravnog odbora  GP TK pri UP FBiH, koja je održana dana 07.04.2016. godine (odmah nakon održavanja Izborne skupštine) jednogalsno je za predsjednika UO izabran je g. Ramiz Karić,  a za podpredsjednike g.  Željko Mandić i Hadžibegović Eldin.

 

 

 

IMG_1282 IMG_1285 IMG_1302 IMG_1307 IMG_1282 IMG_1285 IMG_1302 IMG_1307 sirbegovicgroup thumb464-alibegovic-024eaed8233f9cf1c279f25c9e6e07eb ambra dobojproomet gakom gassing his hasicevic husanovic idea radial mirror mekic media massinox kovan ivado imeroski stil urban brezje dusa dzambo edoslad eurogalant fragmat poly plastex plamnigo olimp mirna megati limorad klaus radius sax siskotrade suman variplast velfarm zeka tring baupartner trenica Grin Gracanica HST-150x150 Tehno-Biro-mala Wirac-150x150 Trgovir-150x150 Motorex-150x150 Sagra-150x150 Ingrat-150x150 AB-Beton-150x150