Nije predložena viša stopa PDV-a i ona ostaje 17 posto

Izvor: Fena

Ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav bevanda je u razgovoru za Fenu kazao kako očekuje da će se ubrzati proces usvajanja budžeta institucija BiH za 2020. godinu, ta da ukoliko bi to zavisilo samo od Ministarstva finansija i trezora BiH i njega osobno, budžet bi već bio usvojen.

“mene svi pitaju, jer sam ministar financija, ali procedure su takve da prvo dobijemo proračunske zahtjeve, a tek onda kreiramo proračun i šaljemo ga u dalju proceduru usvajanja, prvo Vijeću ministara pa Predsjedništvu BiH i na koncu parlamentarnoj skupštini BiH. Mi smo dugo čekali i da Fiskalno vijeće usvoji Globalni fiskalni okvir za razdoblje 2020. – 2022. godina, a zna se da od toga zavisi koliko je sredstava na raspolaganju institucijama BiH, a potom se radi i dalji plan”, pojasnio je ministar Bevanda.

Mi smo, dodao je on, bez obzira na ova kašnjenja, “uradili veliku većinu posla, ali nismo završili jer, jednostavno, ne zavisi sve od nas”.

Kazao je da je budžet dokument koji nije samo finansijske nego i političke prirode i “uvijek izazove određene potrese kada se usvaja, ne samo kod nas nego u svim državama”.

“U svakom slučaju, očekujem da ćemo ovaj proces ubrzati, jer smo na privremenom financiranju koje nas ograničava u smislu kapitalnih ulaganja”, naveo je ministar Bevanda.

Globalnim fiskalnim okvirom predviđeno je povećanje budžeta za 30 miliona KM, a na pitanje zna li se u šta će taj novac biti usmjeren, Bevanda odgovara da se ne zna ništa dok se ne okonča procedura glasanja u parlamentarnoj skupštini BiH.

“Sve do tada je proračun u fazi usvajanja i moguće su promjene. Mi, naravno, planiramo proračun prema zahtjevima proračunskih korisnika i onoga što su njihove realne potrebe, a ne želje. Iznos od 30 miliona KM mnogo je manji nego što su potrebe budžetskih korisnika i svi bi imali neki plan, ali moramo to usmjeriti u ono što je tog trenutka najpotrebnije. Imamo zahtjeva, od trajnog rješavanja smještaja, nabavke opreme di sindikalnih inicijativa za povećanje plata. Morate znati da 30 miliona na budžet od skoro milijardu nije iznos koji može napraviti epohalne promjene”, istaknuo je ministar finansija i trezora BiH.

Na pitanje koliko je realno povećanje plata u institucijama BiH, kazao je da je to realno, što se tiče njegovog ministarstva i njegovog stava, ali “ponovo moram reći da to ne zavisi samo od mene”.

“Znači, mi smo na inicihativu više sindikata poslali prijedlog odluke o povećanju osnovice na platu za 4,5 posto i ta odluka je u Generalnom tajništvu Vijeća ministara, pripremljena je i čeka da se izjasnimo o njoj kada dođe na dnevni red. Što se mene tiče, to se već moglo desiti. Kao što je poznato mi smo sa sindikatima imali sporazum da se ne smanjuju plate naredne dvije godine, a to se odnosilo na period od 2012. godine i prošlo je, evo, osam godina od tada. Moramo imati u vidu i svoje obaveze i prava zaposlenih i njihovih predstavnika da se zalažu za njihov status”, smatra Bevanda.

Po njegovim riječima, javnost se usmjeri samo na primanja funkcionera, a zaboravlja da povišica više znači vojnicima, policajcima i vozačima, iako to niko ne spominje.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH, koji predviđa budžetski inspektorat, usvojen je u prvom čitanju u Zastupničkom domu parlamentarne skupštine BiH.

Ministar Bevanda je kazao kako mu je drago što su zastupnici podržali ovaj zakon u prvom čitanju i nada se da će u daljoj proceduri, u drugom čitanju, shvatiti koliki je značaj ovih izmjena.

Naime, pojasnio je da se Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju institucija BiH uspostavlja budžetska inspekcija kao sektor u Ministarstvu finansija i trezora i “to bi trebalo da spriječi razne greške i nejasnoće u finansijskom poslovanju i trošenju iz budžeta”.

Dakle, istaknuo je on, ne formira se nova institucija, niti novi organ, već na ovaj način Ministarstvo finansija i trezora uspostavlja mehanizam za dosljednu primjenu zakona iz svoje nadležnosti.

Ministar je pojasnio da je predviđeno da budžetska inspekcija postupa po prijavama pravnih ili fizičkih lica isključivo za postupanje institucija BiH.

“Takođe, uspostavom ovog tijela ispunjava se obaveza iz Upitnika koji je upućen Evropskoj komisiji, jer samo na nivou BiH do sada ovo tijelo nije formirano dok u oba entiteta već egzistiraju budžetske inspekcije. Mi ćemo na ovaj način unaprijediti procedure raspolaganja javnim sredstvima, uvesti više discipline i odgovornosti i očekujemo da to zastupnici podrže u interesu svih nas”, naveo je ministar Bevanda.

Već duže vrijeme aktuelna tema je raspodjela prihoda od PDV-a i neke najave o povećanju PDV-a ili uvođenju diferencirane stope.

Upitan o tome, ministar Bevanda kaže da će biti direktan o ovoj temi “jer razne varijacije su rasprave o tome dovele do apsurda.”

“Dakle, u proceduri donošenja Zakona o PDV-u uključen je Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje (UNO) BiH i to tijelo, na čijem sam čelu, usvojilo je nacrt zakona o PDV-u i time je on već u proceduri. Taj je nacrt ranije upućen entitetskim nadležnim komisijama da se izjasne o tome, što je u skladu s procedurama bila obaveza”, kaže ministar finansija i trezora BiH.

Napominje da nova zakonska rješenja moraju proći javne konsultacije, pa tako i ovo, i niko ko je zainteresovana strana ne može biti uskraćen da bi dao mišljenje, primjedbe ili sugestije.

Pa, dodaje on, “mediji javljaju svakog dana da je ovo ili ono udruženje iznijelo svoj stav o novom nacrtu zakona, dalo prijedlog da se izmijeni ovo ili ono”.

“Znači, kao neko ko je akter ovih dešavanja, kao neko ko je čitao i razmatrao nacrt zakona o PDV-u i čiji potpis se stavlja na dokumentaciju da bi zakon uopšte krenuo dalje u proceduru, tvrdim i naglašavam da nije predložena viša stopa ODV-a i ona ostaje 17 posto. Nije predložena ni diderencirana stopa, nego je ovaj zakon usklađen sa europskim direktivama i osvremenjen, a umnogome će olakšati rad poslovnim subjektima”, pojasnio je ministar Bevanda.

Po njegovim riječima, svaka promjena koja se tiče prijave i obračuna PDV-a je složen posao za UNO i sve što se radi mora počivati na sveobuhvatnim analizama.

Bevanda ističe da je riječ o sustavu koji se ne može mijenjati preko noći i koji može povući za sobom negativne posljedice ukoliko mu se površno pristupi.

“Zato ja insistiram da se sve temelji na analizama i na europskim iskustvima, a kada zakon dođe pred Vijeće ministara i poslanike onda ćemo vidjeti koliko će biti prihvatljiv. Za sada, jedina adresa za taj zakon je Upravni odbor UNO, kao i za raspodjelu PDV-a i utvrđivanje koeficijenta, čim se entitetske vlade dogovore, jer su tu obavezu preuzeli na sebe i očekujemo njihov sastanak uskoro”, kazao je ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda u razgovoru za Fenu.

IMG_1282 IMG_1285 IMG_1302 IMG_1307 IMG_1282 IMG_1285 IMG_1302 IMG_1307 sirbegovicgroup thumb464-alibegovic-024eaed8233f9cf1c279f25c9e6e07eb ambra dobojproomet gakom gassing his hasicevic husanovic idea radial mirror mekic media massinox kovan ivado imeroski stil urban brezje dusa dzambo edoslad eurogalant fragmat poly plastex plamnigo olimp mirna megati limorad klaus radius sax siskotrade suman variplast velfarm zeka tring baupartner trenica Grin Gracanica HST-150x150 Tehno-Biro-mala Wirac-150x150 Trgovir-150x150 Motorex-150x150 Sagra-150x150 Ingrat-150x150 AB-Beton-150x150