ODRŽAN SASTANAK DELEGACIJE GRUPACIJE POSLODAVACA TUZLANSKOG KANTONA SA PREMIJEROM FEDERACIJE BiH

Prijedlog Izmjena i dopuna Prijedloga Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, usaglašen je na višesatnom sastanku održanom 10. 04. 2020. godine u Tuzli, između delegacije Grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona u sastavu: Džambić Senad, Peštalić Nurdin, Širbegović Faruk, Hanić Adem, Tabučić Eldin, Terzić Sead, Babić Željko i Karić Ramiz sa premijerom Federacije BiH Fadilom Novalićem.

Prisutni poslodavci su iznijeli sve primjedbe i prijedloge koji su dostavljeni od strane privrednika. Svi skupa su iznijeli neslaganje sa mjerama vlasti bilo kojeg nivoa pa i federalne vlade. Iskazana je zabrinutost što još uvijek niti na jednom nivou nije usvojena bilo koja mjera pomoći privredi, koja bi bila operativna.

Premijer Novalić upoznao je prisutne sa svim nedaćama sa kojima se suočava Vlada FBiH. Izrazio je strahove za obim mogućih posljedica koje mogu nastati za vrijeme trajanja pandemije

Čini se da je iskreno sa delegacijom privrednika podijelio svoja razmišljanja u vezi cjelokupne situacije. Pokazao je visok stepen svjesnosti za situaciju u kojoj se nalaze privredni subjekti na prostoru F BiH. Iskazao je žaljenje za dio radnika koji će morati ostati bez posla. Na osnovu višesatne rasprave premijer je pokazao spremnost da prihvati da se mijenja filter za poređenje.

Zajednički je usaglašeno da je u ovom trenutku možda najrealniji parametar ostvareni prosječni mjesečni promet tokom 2019. godine u odnosu na koji će se mjeriti pad prometa za 20 % i više u mjesecima kako je to definisano zakonom.

Takođe je zaključeno da je to trenutna mjera i da će se nastupajući događaji pomno pratiti i u slučaju eventualne potrebe za dodatnim intervencijama prontno djelovati.

Izražena je iskrena nada da ovo zlo neće dugo trajati, i da neće biti potrebne bilo kakve dodatne inteventne mjere.

-Mi sigurno vjerujemo u naše vlastite snage i nama je potrebno da se vratimo normalnom radu, a sve ostalo ćemo savladati.-

Dogovoreno je sa premijerom, da u ovim teškim trenucima i Vlada Federacije BiH sa svojim resursima učestvuje u medijskoj promociji domaćih proizvođača i poslovnih subjekata. Sada k'o nikada u skoroj prošlosti nije moguće ne vidjeti prednost domaćeg.

Na kraju sastanka, svi su pozvani i zamoljeni još jednom, da svim silama pokušaju sačuvati, koristeći sve raspoložive unutrašnje rezerve, najdragocjeniji resurs a to su radnici.

Grupacija poslodavaca Tuzlanskog kantona

Ramiz Karić, predsjednik UO