ODRŽAN SASTANAK PRIVREDNIKA SA PREDSTAVNICIMA VLASTI TUZLANSKOG KANTONA I OPĆINE GRAČANICA

U multifunkcionalnoj sali Općine Gračanica, 04. 04. 2013. godine, održan je sastanak iniciran od strane Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, sa predstavnicima općinske i kantonalne vlasti i privrednicima Gračanice.

Sastanku su prisustvovali Premijer Tuzlanskog kantona Sead Čaušević, Općinski načelnik Nusret Helić, predstavnici Privredne komote TK Tuzla, članovi Udrženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica sa predsjednikom Širbegović Farukom, predstavnici Ekonomsko socijalnog vijeća TK, predstavnici Udruženja poslodavaca Srebrenik i gračanički privrednici.

Glavni cilj ovog skupa je bio uspostavljanje dijaloga između predstavnika vlasti i privrednika, sa namjerom da se umaprijedi poslovni ambijent. “Pored toga”, rekao je predsjednik Širbegović, “želja nam je da moboliziramo privrednike da se aktivno uključe u rad Udruženja, jer vjerijemo da samo zajedničkim naporima i kontinuiranim zalaganjem, možemo postići zadovoljavajuće rezultate.”  U našem društvu udruživanje nema alternativu i zato se pozivaju svi privrednici da pristupe Udruženju.

Prisutni su upoznati, da je Upravni odbor Udruženja poslodavaca usvojio plan rada, čiji je glavni cilj podrška i ispunjavanje interesa članova Udruženja. Da bi se to ostvarilo, nužno je uspostavljanje stalne komunikacije između poslodavaca i predstavnika vlasti

Aktuelno stanje u privredi Bosne i Hercegovine trebalo bi da zabrine svakoga ko svoju perspektivu vidi u ovoj državi. Uz mali broj izuzetaka, privreda BiH je težak bolesnik, kojoj je hitno potrebna pomoć. Privredni subjekti se tretiraju od strane državne administracije kao neograničen izvor za naplatu raznoraznih nameta. Ovakvo ponašanje državne administracije je posljedica činjenice da oni koji donose Zakone, uglavnom nikada nisu radili u privredi. Kao posljedica smbijenta u kojem radimo sve više firmi je blokirano, firme propadaju i radnici ostaju bez posla. Druga direktna posljedica je siva ekonomija.

U pripremi ovog skupa, Udruženje poslodavaca anketiralo je svoje članove, koji su dostavili svoje prijedloge pitanja i akcentirali poteškoće u poslovanju.

Upravni odbor je na posebnoj sjednici selektirao po šest tema za lokalni i kantonalni nivo vlasti.

Pitanja i prijedlozi iz domena lokalne zajednice:

1. Afirmacija privrednih subjekata i poduzetnika koji stvaraju nove vrijednosti kao osnovnih činilaca razvoja općine.

2.Jačanje službi u Općini koja će se više posvetiti rješavanju problema privrednika (pokretanje biznisa, građ. dozvole, saglasnosti, pomoć oko procedura sa kojima poduzetnici nemaju iskustva).

3. Unapređenje rada Općinske partnerske grupe za razvoj, oblastima i strateškim ciljevima.

4. Izgradnja sistema komunikacije između privrednika i Općine, sa ciljem uočavanja i eliminacije određenih slabosti, kao i korištenje svih mogućnosti za poboljšanje poslovanja i promocije Općine >Gračanica, kao poduzetnički atraktivne sredine.

5. Planirati posjete od strane Službe za poduzetništvo i lokalni razvoj firmama. Napraviti plan posjeta.

6. Analizirati mogućnosti rasterećenja privrednih subjekata od strane Općine Gračanica u cilju otvaranja novih radnih mjesta.

Pitanja i prijedlozi prema kantonalnom nivou vlasti:

1. Ciljevi, programi, projekti i mjere Vlade TK, poticaji u proizvodnji radi očuvanja postojećih radnih mjesta i otvaranja novih.

2. Mogućnost rasterećenja privrednih subjekata, racionalnija i efikasnija javna uprava.

3. Zdravstveno osiguranje radnika, problematika povreda na radu, odnos komisije kod prekida i produženja bolovanja, naplata bolovanja, itd.

4. Izmjena Zakona o Privrednoj komori TK, sa ciljem jačanja uloge Komore.

5. Nelojalna konkurencija, firme koje ne posjeduju osnovne uvjete za obavljanje djelatnosti, rad “na crno” i sl.

6. Formiranje Kantonalnog privrednog suda.

Nakon obraćanja predsjednika Udruženja, gospodina Faruka Širbegovića, koji se zahvalio premijeru i načelniku što su prihvatili prijedlog za održavanje jednog ovakvog skupa, kao i kolegama poduzetnicima što su se odazvali pozivu da prisustvuju skupu i učestvovali u fazi pripreme ovog skupa, prisutnima se obratio Premijer TK.

Premijer Tuzlanskog kantona, govorio je o strateškim opredjeljenjima Vlade Tuzlanskog kantona: razvoj ljudskih resursa i unapređenje kvaliteta života preko reforme srednjeg i visokog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona, intenziviranje edukacije, obrazovanja, iskorištavanje vlastitih resursa i kapaciteta u povezivanju obrazovnih institucija i privrednih subjekata, prilagođavanje obrazovnih programa potrebama tržišta rada i poticanje obrazovanja deficitarnih struka.

Ministrica razvoja i poduzetništva Dijana Bilanović izložila je dosadašnje aktivnosti ministarstva, kao i plan budućeg djelovanja. Dodala je da je u toku priprema Programa javnih projekata u koje se očekuje uključenje malih i srednjih privrednih subjekata.

Savjetnica premijera Jasna Hifziefendić govorila je o reformi obrazovnog sistema u smislu prilagođavanja stvarnim potrebama tržišta rada kroz smanjenje broja upisa kadra koji je suficitaran, te stimulisanju upisa kadra za kojim privreda iskazuje interes.

Općinski načelnik Nusret Helić upoznao je prisutne sa investicionim ulaganjima, zatim da je došlo do neznatnog smanjenja dividende, a za smanjenje ostalih obaveza nema puno mogućnosti, obzirom da su to zakonske obaveze sa viših nivoa i od toga se vrlo malo vrati Općini. Općina je spremna da ostvari bolju komunikaciju sa privrednicima, a poduzetništvo i privrednici treba “da budu glavni u glavi svakog uposlenika u administraciji”, te je obećao da će na naredni sastanak izaći sa novim olakšanjima za poduzetnike, pošto svaki susret s privrednicima je nova motivacija za lokalnu zajednicu.

Predsjednik Udruženja Faruk Širbegović kazao je kako je sastanak korak naprijed u stvaranju bolje komunikacije između vlasti i privrednika, te bi bilo dobro da se slični sastanci organizuja najmanje dva puta godišnje.

Nakon diskusija, prijedloga, pitanja i sugestija, predstavnici vlasti su obećali da će u narednom periodu pokušati riješiti barem one  ključne stvari koje direktno utiču na poslovanje. Istakli su da od privrednika, naročito Udruženja poslodavaca Gračanica očekuju da se sa konkretnim prijedlozima aktivno uključe u rad vlasti.

U okviru sastanka Sead Jahić, dopredsjednik Udruženja poslodavaca Gračanica, izvršio je prezentaciju redizajnirane web stranice Udrruženja (www.upgracanica.com).