Održan skup regionalnih proizvođača, distributera i prerađivača polimernih materijala u Tesliću

U organizaciji companije “HIFA-OIL” iz Tešnja, u Tesliću je održan skup regionalnih proizvođača, distributera i prerađivača polimernih materijala na temu “Zbrinjavanje ambalaže i ambalažnog otpada”, kao gorućeg problema država Evropske Unije i regiona Jugoistočnog Balkana.

Na skupu je prisustvovalo više od stotinu predstavnika kompanija regiona, kao i mediji koji su pratili i zabilježili komentare i diskusije na ovu temu.

Primijetno je da se u zadnje vrijeme vrši intenzivna medijska kampanja protiv primjene i upotrebe plastičnih vrećica kao naj prepoznatljivije forme zagađivača okoliša i da se u centar pažnje stavljaju prerađivači polimernih materijala i stvara pogrešna slika o stvarnim zagađivačima prirode i okoliša.

Na skupu su iznešena razna mišljenja na ovu temu i vršena upoređivanja kako je ova problematika rješavana u zemljama Evropske  Unije i susjednim zemljama.

Sve sa ciljem da se bolje razumije donošenje Uredbe Vlade F BiH na ovu temu i naknade koje su njom propisane, Udruženje poslodavaca Gračanica je dalo svoj značajan doprinos u komentarima, prigovorima i dopisima Vladi F BiH i Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.

proizvodnja-fleksibilne-polietilenske-ambalaze