ODRŽANA PRVA REDOVNA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

Prva redovna sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, održana je 27. 02. 2015. godine. Tema je bila razmatranje rada Udruženja u 2015. godini.

Sjednicu je otvorio predsjednik Sead Terzić.

Upoznao je prisutne sa odlukom o druženju svake prve srijede u mjesecu, donesenom na sastanku sa svim članicama Udruženja.

Donesen je zaključak, da pored druženja kojem će prisustvovati pored članica Udruženja i ostali privrednici iz Gračanice i okruženja, jednom mjesečno će se održavati sjednice Upravnog odbora.

Donesena je odluka, nakon sastanka sa menadžmentom Mješovite srednje škole Gračanica, na temu, unapređenje školstva i njihovog zahtjeva da se podrži projekat o uzajamnim posjetama učenika iz Belgije i Gračanice, da Udruženje konkretno podrži isti obezbjeđenjem jednog autobusa za relaciju Gračanica – Srebrenica, što je dio planiranih aktivnosti od strane MSŠ Gračanica.

Nakon opširnih rasprava i diskusija, definisana su tri osnovna cilja Udruženja za ovu godinu:

-Povećanje članstva Udruženja,

-Aktivno učešće na unapređenju školstva,

-Planiranje minimalno tri druženja u toku godine sa privrednicima iz drugih Općina.

Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika gračanica je kolektivni član Udruženja poslodavaca F BiH, te je izvršen izbor tri delegata, koji će prisustvovati Skupštini Udruženja poslodavaca F BiH, koja se održava 11. 03. 2015. godine, u Hotelu Ilidža “Kongresni centar Terme” u sarajevu.

Pored učešća u radu Skupštine UP F BiH:

Tukić Osman (“FRAGMAT IZOLIRKA” d.o.o.)

Hasić Mujo (“VARIPLAST” d.o.o.) i

Osmanović Vehid (“LIMORAD” d.o.o.),

ostaju stalni delegati u ovom mandatnom periodu, za saradnju i koordinaciju ispred Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica sa Udruženjem poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.

-Omasovljenjem i finansijskim jačanjem Udruženja, stekla bi se mogućnost angažovanja stručnih saradnika za određene aktivnosti, koje bi odrađivao u ime Udruženja.

-Udruženje poslodavaca i dalje ostaje na stanovištu aktivne saradnje sa lokalnim i ostalim nivoima vlasti, kao i sa svim, posebno javnim institucijama.

To je neophodno, od skretanja pažnje vlastima, koliko štete nanose privrednicima blokade puteva, što bi trebalo prontno riješiti utemeljenjem socijalnih fondova i sl.

Rješavanje problema poslovnih zona i infrastrukture je takođe gorući problem privrednika u gračanici.

-Prioritet privrednika će biti pokretanje inicijative i podržavanje otvaranja privatnih škola, ukoliko državne ostanu na nivou koji ni približno ne prati, ni kadrovski, niti kvalitetom, potrebe tržišta rada.

-Uslijedit će i pokretanje inicijative, da ni zdravstvo ne može biti privilegija Države, iste uslove i šanse u toj oblasti dati privatnom sektoru, što bi značilo zalaganje privrednika za ulaganje ne u budžete, nego u privatne oblasti.

 

 Za delegati ispred Udruženja poslodavaca za saradnju sa MSŠ Gračanica, na unapređenju školstva su imenovani:

Jahić Sead (“IDEA CO”)

Pavlović Milenko (“POLY” d.o.o.) i

Tukić Osman (“FRAGMAT IZOLIRKA” d.o.o.).

-Druženja svake prve srijede u mjesecu bi trebalo biti tematska, te će se tražiti od svih članica Udruženja, da dostave prijedloge, a Upravni odbor izvršio odabir tema.

-Jedan od zaključaka je i izrada pregleda godišnje potrošnje električne energije u KW i finansijski, u privrednim subjektima, radi aktivnosti koje su već pokrenute radi visoke cijene električne energije u F BiH, u odnosu na drugi entitet i Distrikt Brčko, što dovodi do ne konkurentnosti naših proizvodnih firmi na tržištu. (Dostavljene podatke će obraditi Halidović Hazema, dipl.ecc. “SUMAN” d.o.o.).

 

I na kraju sjednice je konstatovano, obzirom na odnos medija prema problemima u privredi, saopćenja za javnost i praćenje rada Udruženja poslodavaca, te problema i dešavanja u privredi, ugovoriti sa komercijalnim i neovisnim medijskim kućama.