ODRŽANA PRVA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA

Nakon održane Skupštine i izbora novog rukovodstva, 06. 12. 2012. godine, održana je šrva sjednica Upravnog odbora.
Prije početka sjednice, izvršena je primopredaja inventara i finansijskog stanja, od strane dosadašnjeg predsjednika Udruženja, gospodina Seada Terzića i novoizabranog predsjednika Udruženja gospodina Faruka Širbegovića.

 

Po završenoj primopredaji, konstatovano je da postoji kvorum potreban za rad Upravnog odbora, sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog odbora gospodin Faruk Širbegović i predložio sledeći Dnevni red:

1. Izvod iz zapisnika sa redovne – izborne Skupštine Udruženja

2. Imenovanje dva dopredsjednika

3. Razmatranje nacrta programa rada Udruženja za mandatni period od 2 godine

4. Organizacija Udruženja

   a) Komisije

   b) Evidencija članstva po nomenklaturi zanimanja

5. Razno

Nakon usvajanja dnevnog reda, prezentovan je izvod iz Zapisnika sa redovne izborne Skupštine Udruženja, održane 23. 11. 2012. godine, koji je ranije dostavljen svim članicama Udruženja. Urađeno je to čisto informativno, radi podsjećanja na Odluke Skupštine i obaveze novog rukovodstva Udruženja.

Po odluci Upravnog odbora, a u skladu sa Statutom Udruženja,  imenovana su dva dopredsjednika Udruženja:

1. Jahić Sead (“IDEA CO”

2. Pavlović Milenko (“POLY” d.o.o.)

Nacrt Plana rada i aktivnosti Udruženja 2013.-2014., koji su u skladu sa Statutom predložili i razradili Širbegović Faruk, Jahić Sead i Pavlović Milenko, prezentovan je Upravnom odboru, koji je nakon diskusije, donio zaključak:

-Podržava se pristup i izrada Plana programa rada i aktivnosti, koncept je dobar, nacrt Plana proslijedit svim članicama, kako bi sa uključivanjem članica u izradu istog, došlo se do realnog Plana programa rada.

Rok za donošenje i usvajanje Programa rada i aktivnosti Udruženja je 15. 01. 2013. godine.