ODRŽANA REDOVNA IZBORNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA POSLODAVACA I SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA GRAČANICA

Redovna izborna Skupština Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, održana je 12. decembra 2014. godine. Na Skupštini je usvojen izvještaj o radu iaktivnostima, kao i finansijski izvještaj Udruženja za protekli mandatni period. Po isteku mandata, razriješeno je rukovodstvo Udruženja, te izvršen izbor i imenovanje novog.

Za predsjednika Udruženja, izabran je Terzić Sead (“PLASTEX” d.o.o.).

U Upravni odbor imenovani su:

Tukić Osman (“FRAGMAT IZOLIRKA” d.o.o.)

Hodžić Nihad (“TRING” d.o.o.)

Jahić Sead (“IDEA CO”)

Hamzić Kemal (“KLAUS LEHMAN” d.o.o.)

Halidović Hazema (“SUMAN” d.o.o.)

Hadžić Samir (“URBAN BiH” d.o.o.)

Avdić Suada (“SAX” d.o.o.)

U Nadzorni odbor izabrani su:

Iljazović Mustafa (“STIL” s.z.r.)

Aljić Sejfudin (“ZEKA-COMERC” d.o.o.)

Gazibegović Ekrem (“GAKOM” d.o.o.)

Na prvoj sjednici Upravnog odbora, bit će imenovana dva dopredsjednika Udruženja.