UDRUŽENJE POSLODAVACA I SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA

Udruženje podstiče i koordinira aktivnost svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka, a na bazi svojih programskih ciljeva radi kojih je Udruženje i osnovano.

PREČIŠĆENI TEKST STATUTA
UDRUŽENJA POSLODAVACA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

I OPĆE ODREDBEČlan 1.Ovim Statutom utvrđuje se: naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Udruženje poslodavacau Federaciji Bosne i Hercegovine, djelatnost, svrha, programski ciljevi, uvjeti i načinučlanjivanja i prestanak članstva, kao i prava, dužnosti i odgovornosti članova, upravna tijela,način njihovog izbora, uvjeti i način opoziva, trajanje mandata, način odlučivanja iodgovornosti, način stjecanja, korištenja i raspologanja sredstvima, način donošenja odluke oprestanku

Saznaj više »

UPFBiH predstavio buduće aktivnosti na unapređenju poslovanja i boljem standardu građana – Mario Nenadić novi direktor

Smanjenje opterećenja cijene rada u cilju povećanja plaća, ukidanje i smanjenje parafiskalnih nameta, smanjenje broja dana obaveza naknade za vrijeme bolovanja koja pada na teret poslodavca sa 42 dana na 15 dana kroz izmjenu Zakona o zdravstvenom osiguranju, liberalizacija uvoza radne snage, te poboljšanje poslovnog ambijenta u cjelini, ključne su aktivnosti Udrženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine u narednom periodu.

Saznaj više »

Usvojen Nacrt zakona kojim se smanjuje zloupotreba bolovanja

Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH prihvatili su je Nacrt zakona o izmjenama Zakona o zdravstvu, koji je predložio poslanik Ramiz Karić. Tražene izmjene Zakona imaju za cilj da se obaveza naknade plaće za vrijeme bolovanja smanji sa 42 na 15 dana, istakao je Karić. Po predloženom rješenju vrijeme plaćanja naknade sve dok osiguranik nije radno sposoban, odnosno do pravosnažnosti odluke

Saznaj više »

Poslodavci F BiH traže smanjenje broja dana bolovanja koje oni plaćaju sa 42 na 15

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine poziva zastupnike u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH da usvoje amandmane na prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju F BiH koje jepredložilo Udruženje. Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju F BiH bit će razmatrane na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta F BiH zakazanoj 26. 7. 2022. godine. Udruženje poslodavaca F BiH, pored

Saznaj više »

Prezentacija kreditnih linija Razvojne banke FBiH

Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica poziva privrednike općine Gračanica da prisustvuju prezentaciji Razvojne banke FBiH. Cilj Razvojne banke FBiH je prezentacija kreditnih linija i ponuda ostalih proizvoda i usluga, sa mogućnošću direktnog informisanja privrednih subjekata, te pružanje mogućnosti privrednicima da po0stavljaju direktna pitanja, proaktivno učestvuju u diskusiji, te predlažu i sugerišu određene svoje stavove u toku prezentacije. Posebno će

Saznaj više »

Izgradnja Tehnološkog centra – Javna ustanova Mješovita srednja škola Gračanica

Javna ustanova Mješovita srednja škola Gračanica planira izgradnju Tehnološkog centra na 150 m2 školskog prostora. Istakli su da rade na otvaranju tehnološkog centra sa ciljem podizanja edukacije učenika na još viši nivo i usklađivanjem znanja sa pčotrebama tržišta rada. Tim povodom pozvani su svi od strane JU MSŠ Gračanica da se uključe u projekat, a sa istim je upoznato i

Saznaj više »

Naši članovi