Info sesija o novom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru USAID Projekta “Diaspora Invest”

USAID Diaspora Invest i Grad Gračanica vas pozivaju na info sesiju, u okviru koje će predstaviti javni poziv za dodjelu bespovratnih (grant) sredstava za povećanje investicija iz dijaspore i otvaranje novih radnih mjesta kroz neposredna ulaganja, prijenos znanja i uvođenje novih tehnologija u Bosni i Hercegovini.

Projekat će osigurati grant sredstva za mala i srednja preduzeća koja su u procesu osnivanja ili su osnovana u posljednje tri godine (datum registracije nakon 27. 2. 2017.), te koja imaju dokazivu poslovnu vezu sa ili su u (su)vlasništvu člana/ice bosanskohercegovačke dijaspore.

Grant podrška se fokusira na sektore poljoprivrede, energetike, turizma, metaloprerađivačkog sektora, drvnoprerađivačkog sektora i druge proizvodno-prerađivačke sektore, kao i informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT).

Kako biste saznali više detalja o javnom pozivu, rokovima i načinu pripreme aplikacije, te dodatnim uslovima za učešće, pozivamo Vas da prisustvujete info sesiji:

11. 3. 2020., 11 sati . Multimedijalna salaGrada Gračanice, nova zgrada Gradske uprave, 2. sprat.

Javni poziv za aplikacije će biti otvoren od 27. 2. 2020.  do 31. 3. 2020. godine.

Detaljnije informacije o programu te online aplikaciji možete pristupiti na www.grant.diasporainvest.ba

Prijedlozi delegata za Skupštinu i strukture uprave Udruženja poslodavaca Federacije BiH i Grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona

Sjednicu Upravnog odbora Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, održanu 09. 03. 2020. godine, nakon konstatacije da postoji kvorum potreban za rad, otvorio je predsjednik Sead Terzić. Prisutnim članovima, kratko je rezimirao aktivnosti u prethodnoj godini mandata, gdje se kao naj veći uspjeh može uzeti adekvatno rješenje i snabdijavanje električnom energijom radne zone 1. i 2., koje će mnogi okarakterisati kao logično i normalno, zanemarujući aktivnosti i napore Udruženja u istrajnosti na rješavanju navedenog problema.

Predsjednik je upoznao prisutne i o susretu gračaničkih privrednika, sa privrednicima Hrvatske i Srbije, predstavnicima Njemačke kancelarije za zemlje iz regiona, čiji je domaćin bio Samir Ćurić i kompanija “PLAMINGO” d.o.o., te posjeti hrvatskim privrednicima.

Još je istakao, da je rukovodstvu škola iz Gračanice, stavljeno do znanja da Udruženje poslodavaca više ne želi biti statičar u potvrđivanju planova i programa upisa u srednje škole, bez ikakvih promjena i praćenja potreba tržišta rada i gračaničke privrede.

Potom se prešlo na tačku dnevnog reda delegiranja kandidata za Skupštinu Udruženja poslodavaca F BiH i Grupaciju poslodavaca TK, čije je UPG kolektivna članica, i delegata za strukture uprave UP F BiH I GP TK.

Predloženi su, za:

SKUPŠTINU UDRUŽENJA POSLODAVACA FEDERACIJE BiH: (Sarajevo, 01. 04. 2020.)

Terzić Sead                                           – (“PLASTEX” d.o.o. Gračanica)

Hadžić Samir                                      – (“URBAN BiH” d.o.o. Doboj Istok)

Hadžibegović Eldin                           – (“BAUPARTNER” d.o.o. Lukavac)

Širbegović Faruk                               – (“ŠIRBEGOVIĆ-INŽENJERING” d.o.o. Gračanica)

UPRAVNI ODBOR Udruženja poslodavaca Federacije BiH.

Širbegović Faruk                              – (“ŠIRBEGOVIĆ-INŽENJERING” d.o.o. Gračanica)

EKONOMSKO-SOCIJALNO VIJEĆE ZA PODRUČJE FEDERACIJE BiH:

Šehić Edin                                        – (KNJIGOVODSTVENI SERVIS “ŠEHA” Gračanica)

Širbegović Faruk                            – (“ŠIRBEGOVIĆ-INŽENJERING” d.o.o. Gračanica)

SKUPŠTINA GRUPACIJE POSLODAVACA TUZLANSKOG KANTONA:

(Termin održavanja će naknadno biti određen)

Terzić Sead                                        – (“PLASTEX” d.o.o. Gračanica)

Avdić Sabahudin                             – (“SAGRA” d.o.o. Gračanica)

Šehić Edin                                         – (Knjigovodstveni servis “ŠEHA” Gračanica)

Tukić Osman                                   – (“TERRASIT INSULATION” d.o.o. Gračanica)

Širbegović Kadir                            – (“ŠIRBEGOVIĆ-INŽENJERING” d.o.o. Gračanica)

Altumbabić Hariz                         – (“GRIN” d.o.o. Gračanica)

PREDSJEDNIK GRUPACIJE POSLODAVACA TK:

Karić Ramiz                                  – “HERCEG” d.o.o. Gračanica)

Šehić Edin                                     – Knjigovodstveni servis “ŠEHA” Gračanica

UPRAVNI ODBOR GRUPACIJE POSLODAVACA TK:

Šehić Edin

Karić Ramiz

Tukić Osman

Hadžić Samir

Hadžibegović Eldin

EKONOMSKO-SOCIJALNO VIJEĆE ZA PODRUČJE TUZLANSKOG KANTONA:

Jahić Sead                                              – (“IDEA CO” Gračanica)

Terzić Sead                                            – (“PLASTEX” d.o.o. Gračanica).

 

Federalni zavod za zapošljavanje najavio nove javne pozive

Sarajevo, 18. februra (FENA) – Federalni zavod za zapošljavanje (FZZZ) danas je predstavio dva programa zapošljavanja za 2020. godinu. Riječ je o Programu sufinansiranja zapošljavanja 2020 te o Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start Up.

Javni poziv za učešće aplikanata u oba programa bit će objavljen 28. februara na web portalu FZZZ, a osam dana ranije bit će dostupni tekstovi programa kako bi se potencijalni korisnici mogli informisati. Za mjere aktivne politike za zapošljavanje u 2020. godini osigurano je 66 miliona KM, a planirano je da ovim sredstvima, koje je u potpunosti osigurao FZZZ, bude obuhvaćeno oko 15.000 nezaposlenih osoba.

-Riječ je o primarnim programima koje mi već godinama finansiramo. Ukupna vrijednost Programa sufinansiranja zapošljavanja 2020. je nešto veća od 51 milion KM, a planirano je da bude obuhvaćeno 13.000 osoba. Ciljne skupine su mladi, žene, osobe do 35 godina sa radnim stažom, zatim osobe preko 40 godina, dugotrajno nezaposlene osobe niže kvalifikacije i bez kvalifikacije, te demobilizirani branioci – kazao je rukovodilac sektora za aktivnu politiku zapošljavanja FZZZ Haris Huskić.

Ciljna grupa Programa sufinansiranja samozapošljavanja Start.Up 2020 su osobe prijavljene na evidenciji nezaposlenih dan prije objave javnog poziva, bez obzira na stepen obrazovanja i starosnu dob, a koji će se nakon prijave na javni poziv registrovati i održati djelatnos u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

-Za realizaciju ovog Programa predviđena su sredstva u iznosu od 14 miliona KM, a planirano je da bude obuhvaćeno 2.000 osoba sa evidencije nezaposlenih u F BiH- dodao je.

Javni poziv će se istovremeno objaviti u svim kantonima, a bit će otvoren tri radna dana od 8 do 16 sati, a aplikacije će se moći podnositi putem linka na web portalu FZZZ.

U osvrtu za programe zapošljavanja i samozapošljavanja u 2019. godini, realizirane u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje, predstavnici FZZZ-a su kazali da su zadovoljni, te da je u prošloj godini obuhvaćeno više od 13.000 osoba, ali da je proces potpisivanja ugovora još uvijek u toku te da će broj osoba biti veći.

Posebno je istaknuto da se svi poslodavci prije objave javnih poziva prethodno moraju registrovati na web portalu Zavoda (www.fzzz.ba (http:// www.fzzz.ba)).

Udruženje poslodavaca Federacije BiH organizuje Dan poslodavaca i dodjelu nagrade “Emerik Blum”

Udruženje poslodavaca Federacije BiH organizirat će 29. maja Dan poslodavaca i svečanu dodjelu nagrade “Emerik Blum” najboljem menadžeru u Federaciji BiH za 2019. godinu, a generalni pokrovitelj manifestacije je Vlada Federacije BiH.

Radi se o projektu  UP FBiH za promociju poduzetništva, menadžmenta i poslovnih ljudi koji stvaruju novu vrijednost, zapošljavaju, izvoze, pomjeraju granice mogućnosti.

“Organiziranjem Dana poslodavaca i dodjelom nagrade “Emerik Blum”, želimo odati priznanje poduzetništvu i poduzetnicima u F BiH. Emerik Blum kao simbol vizionarstva, poduzetništva i menadžmenta na našim prostorima je ime koje obavezuje da pokušamo barem dijelom razvijati poslovanje na način kako je on to radio. Svi smo itekako svjesni poslovnog okruženja u kojem poslodavci rade, ali je s druge strane nesporna činjenica da posljednjih godina svi ekonomski parametri, od javnih prihoda, proizvodnje, izvoza, rastu – a najveće zasluge za to pripadaju poslodavcima iz realnog sektora”, rekao je predsjednik UP F BiH Adnan Smailbegović.

Planovi UP F BiH su da se ove godine dodijeli nagrada najboljem menadžeru F BiH, a već naredne godine dodjeljivale bi se dvije nagrade – jedna za najboljeg menadžera BiH, a druga za najboljeg menadžera regiona.

Uskoro će biti pokrenuta procedura kandidiranja najboljih menadžera u F BiH koja će biti javna.

“Metodologija dodjele nagrade podrazumijeva tri faze, U prvoj fazi će udruženja, razvojne i lokalne agencije, organizacije, kompanije i građani moći kandidirati menadžere i kompanije za koje smatraju da svojim radom pomjeraju granice mogućnosti. Na osnovu propisanih kriterija će se definirati koje kompanije, odnosno, menadžeri ispunjavaju uslove za uži izbor. Stručni žiri u čijem sastavu je 16 članova akademske i poslovne zajednice odabrat će, opet na osnovu utvrđenih kriterija, deset poslodavaca koji su pokretači razvoja, napretka, inovativnosti, vizionarstva… Između 10 kandidata stručni žiri će sistemom bodovanja, na osnovu propisanih kriterija, izabrati najboljeg menadžera Federacije BiH za 2019. godinu”, kazao je prof. dr. Vjekoslav Domljan, autor metodologije i predsjednik stručnog žirija za dodjelu nagrade “Emerik Blum”.

Domljan je dodao da će se osim ekonomskih faktora (promet, prihodi, dobit), u kriterijima posvetiti pažnja i inovativnosti i konkutentnosti kompanija, radu u skladu sa ekološkim standardima, ekonomska i socijalna održivost kompanije, privrženost društvenoj zajednici, filantropizam, odnosu prema uposlenicima, saradnji i djelovanju u lokalnoj zajednici…

Što se tiče nagrade, ona ima simbolični, novčani dio u iznosu od 10.000 KM, ali će se sa svim finalistima prije konačnog izbora potpisati izjava kojom će se svako od njih, ukoliko pobijedi, odreći novčanog dijela nagrade u korist humanitarnih, obrazovnih, sportskih ili nekih drugih organizacija i pojedinaca.

Izvor: Profitiraj.ba

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH danas je usvojio predložene izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit, pri čemu je Vlada Federacije BiH prihvatila amandman delegata Rame Isaka u svrhu preciziranja pravne norme.

Zato će zakon biti vraćen na usaglašavanje u Predstavnički dom, koji je ranije prihvatio to zakonsko rješenje.

Da bi stupilo na snagu potrebno je da bude usvojen u istovjetnom tekstu u oba doma.

Izmjene i dopune Zakona potrebno je izvršiti zbog usklađivanja terminologije s novim međunarodnim računovodstvenim standardima koji su stupili na snagu.

To je neophodno uraditi prije 28. februara ove godine do kada se predaju finansijski izvještaji.

Ovakav zakon koji tretira usklađivanje s računovodstvenim standardima će osigurati da ne bude dodatnih troškova na teret poslodavca.

Izvor: Akta

IMG_1282 IMG_1285 IMG_1302 IMG_1307 IMG_1282 IMG_1285 IMG_1302 IMG_1307 sirbegovicgroup thumb464-alibegovic-024eaed8233f9cf1c279f25c9e6e07eb ambra dobojproomet gakom gassing his hasicevic husanovic idea radial mirror mekic media massinox kovan ivado imeroski stil urban brezje dusa dzambo edoslad eurogalant fragmat poly plastex plamnigo olimp mirna megati limorad klaus radius sax siskotrade suman variplast velfarm zeka tring baupartner trenica Grin Gracanica HST-150x150 Tehno-Biro-mala Wirac-150x150 Trgovir-150x150 Motorex-150x150 Sagra-150x150 Ingrat-150x150 AB-Beton-150x150