Poslodavci F BiH traže smanjenje broja dana bolovanja koje oni plaćaju sa 42 na 15

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine poziva zastupnike u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH da usvoje amandmane na prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju F BiH koje jepredložilo Udruženje. Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju F BiH bit će razmatrane na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta F BiH zakazanoj 26. 7. 2022. godine.

Udruženje poslodavaca F BiH, pored ostalog, amandman kojim je predložena izmjena člana 56. u smislu da se obaveza naknade plate za vrijeme bolovanja na teret poslodavca smanjuje sa 42 na 15 dana, a da teret isplate ostatka bolovanja preuzmu fondovi zdravstvenog osiguranja.

Usvajanjem prijedloga UP F BiH došlo bi do ujednačavanja zakonodavstva sa zakonskim propisima koji su na snazi u zemljama Evropske unije, ali i Republike Srpske, smanjile bi se zloupotrebe bolovanja, a na ovaj način ostvarile bi se uštede na osnovu kojih bi plaće radnika mogle biti povećane za 15 posto.

UP F BiH također predlaže da se poslodavci oslobode obaveze snošenja tereta isplate plaće zbog povrede radnika do koje nije došlo na radnom mjestu i koja nije rezultat radnog angažmana uposlenika, nego da tu obavezu snose zavodi zdravstvenog osiguranja.

UP F BiH