POZIV I APEL SVIM PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA OPŠTINE GRAČANICA ZA NABAVKU ZAŠTITNE OPREME

Shodno nastaloj situaciji, pandemiji korona virusa COVID 19, na inicijativu rukovodstva Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, a po saznanju da nedostaju zalihe zaštitne opreme za osoblje i pacijente na Univerzitetsko kliničkom centru Tuzla, a slično stanje je i u javnim zdravstvenim ustanovama u Gračanici, POZIVAMO I APELUJEMO DA SE SVA PRAVNA I FIZIČKA LICA SA PODRUČJA OPĆINE GRAČANICA UKLJUČE U AKCIJU PREVENTIVNE NABAVKE, kako situacija nebi eskalirala i izmakla kontroli.

Za realizaciju će biti formiran Krizni štab poslodavaca, koji će uspostaviti komunikaciju i koordinaciju sa općinskim i kantonalnim štabovima.

VAŠA FINANSIJSKA SREDSTVA MOŽETE UPLATITI NA NAMJENSKI TRANSAKCIJSKI RAČUN UDRUŽENJA:

1321802004689656 – NLB BANKA d.d. Tuzla, sa naznakom “Uplata za nabavku zaštitne opreme”.

 

PREDSJEDNIK UPG

Terzić Sead