PRIJEDLOG ČLANOVA ČLANOVA EKONOMSKO SOCIJALNOG VIJEĆA ZA PODRUČJE TUZLANSKOG KANTONA ISPRED GRUPACIJE POSLODAVACA TUZLANSKOG KANTONA

RBPREZIME I IMEGRAD/OPĆINAKONTAKT TELEFONKONTAK MEIL
1. BANOVIĆI  
2. ČELIĆ  
3.HADŽIĆ SAMIRDOBOJ ISTOK061 142 214samir.hadzic@urbanbih.com
4. GRAČANICA  
5.MOČIĆ ŠEFIKGRADAČAC061 151 388sefik.gradex@gmail.com
6. KALESIJA  
7. KLADANJ  
8. LUKAVAC  
9. SAPNA  
10.ŠILJIĆ ISMETSREBRENIK062 340 856ismet.siljic@bih.net.ba
11. TEOČAK  
12.ČOLIĆ NERMINTUZLA061 139 866bony@bih.net.ba
13.DERVIŠEVIĆ SAFETŽIVINICE061 151 380keradisk@yahoo.com

NAPOMENE:

Delegaciju Ekonomsko socijalnog vijeća za područje Tuzlanskog kantona čine četiri (4) predstavnika Grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona i to tri (3) koje izabere Skupština Grupacije Tuzlanskog kantona i član Upravnog odbora Grupacije koji bude izabran za Predsjenika UO po službenoj dužnosti.

Dakle skupština bira tri (3) člana a četvrti je po službenoj dužnosti Predsjednik UO koji bude izabran od izabranih članova UO.