PRIJEDLOG ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA GRUPACIJE POSLODAVACA TUZLANSKOG KANTONA 09.09.2022. GODINE

RBPREZIME I IMEGRAD/ OPĆINAKONTAKT TELEFONKONTAK MEIL
1.ALIĆ  ZIJADBANOVIĆI061 151 191transkop.sm@hotmail.com
2.ALAGIĆ MUHAMEDČELIĆ061 238 308generacija67@hotmail.com
3.HADŽIĆ SAMIRDOBOJ ISTOK061 142 214info@urbanbih.com
4.TERZIĆ SEADGRAČANICA061 133 652sead@plastex.ba
5.HANIĆ ADEMGRADAČAC061 135 162adem.hanic@tmd-group.ba
6. KALESIJA  
7.ŠARIĆ EDISKLADANJ061 436 809edis.saric@yahoo.com
8. LUKAVAC  
9. SAPNA  
10.MARKOVIĆ ANTOSREBRENIK061 159 615anto.safir@gmail.com
11.IMŠIROVIĆ FAHRUDINTEOČAK062 093 013izgradnja@bih.net.ba
12.SALIHOVIĆ FAHRUDINTUZLA061 294 224fahrudin.salihovic@pivaratuzla.ba
13.SULJIĆ SANDRAŽIVINICE066 952 959suljic@elinmotors.ba

NAPOMENE:

Na osnovu člana 18. stav 3. alineja 3. Poslovnika o organizaciji i radu Grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona pri Udruženju poslodavaca FBiH Skupština Grupacije bira 13 članova Upravnog odbora Grupacije.

Na osnovu člana 26. stav 2. Upravni odbor ima pravo da kooptira još 5 članova Upravnog odbora.

Na osnovu člana 27. stav 1. nakon izvršenog izbora Upravni odbor između svojih članova bira Predsjednika i dva Podpredsjenika Upravnog odbora.