Prijedlozi delegata za Skupštinu i strukture uprave Udruženja poslodavaca Federacije BiH i Grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona

Sjednicu Upravnog odbora Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, održanu 09. 03. 2020. godine, nakon konstatacije da postoji kvorum potreban za rad, otvorio je predsjednik Sead Terzić. Prisutnim članovima, kratko je rezimirao aktivnosti u prethodnoj godini mandata, gdje se kao naj veći uspjeh može uzeti adekvatno rješenje i snabdijavanje električnom energijom radne zone 1. i 2., koje će mnogi okarakterisati kao logično i normalno, zanemarujući aktivnosti i napore Udruženja u istrajnosti na rješavanju navedenog problema.

Predsjednik je upoznao prisutne i o susretu gračaničkih privrednika, sa privrednicima Hrvatske i Srbije, predstavnicima Njemačke kancelarije za zemlje iz regiona, čiji je domaćin bio Samir Ćurić i kompanija “PLAMINGO” d.o.o., te posjeti hrvatskim privrednicima.

Još je istakao, da je rukovodstvu škola iz Gračanice, stavljeno do znanja da Udruženje poslodavaca više ne želi biti statičar u potvrđivanju planova i programa upisa u srednje škole, bez ikakvih promjena i praćenja potreba tržišta rada i gračaničke privrede.

Potom se prešlo na tačku dnevnog reda delegiranja kandidata za Skupštinu Udruženja poslodavaca F BiH i Grupaciju poslodavaca TK, čije je UPG kolektivna članica, i delegata za strukture uprave UP F BiH I GP TK.

Predloženi su, za:

SKUPŠTINU UDRUŽENJA POSLODAVACA FEDERACIJE BiH: (Sarajevo, 01. 04. 2020.)

Terzić Sead                                           – (“PLASTEX” d.o.o. Gračanica)

Hadžić Samir                                      – (“URBAN BiH” d.o.o. Doboj Istok)

Hadžibegović Eldin                           – (“BAUPARTNER” d.o.o. Lukavac)

Širbegović Faruk                               – (“ŠIRBEGOVIĆ-INŽENJERING” d.o.o. Gračanica)

UPRAVNI ODBOR Udruženja poslodavaca Federacije BiH.

Širbegović Faruk                              – (“ŠIRBEGOVIĆ-INŽENJERING” d.o.o. Gračanica)

EKONOMSKO-SOCIJALNO VIJEĆE ZA PODRUČJE FEDERACIJE BiH:

Šehić Edin                                        – (KNJIGOVODSTVENI SERVIS “ŠEHA” Gračanica)

Širbegović Faruk                            – (“ŠIRBEGOVIĆ-INŽENJERING” d.o.o. Gračanica)

SKUPŠTINA GRUPACIJE POSLODAVACA TUZLANSKOG KANTONA:

(Termin održavanja će naknadno biti određen)

Terzić Sead                                        – (“PLASTEX” d.o.o. Gračanica)

Avdić Sabahudin                             – (“SAGRA” d.o.o. Gračanica)

Šehić Edin                                         – (Knjigovodstveni servis “ŠEHA” Gračanica)

Tukić Osman                                   – (“TERRASIT INSULATION” d.o.o. Gračanica)

Širbegović Kadir                            – (“ŠIRBEGOVIĆ-INŽENJERING” d.o.o. Gračanica)

Altumbabić Hariz                         – (“GRIN” d.o.o. Gračanica)

PREDSJEDNIK GRUPACIJE POSLODAVACA TK:

Karić Ramiz                                  – “HERCEG” d.o.o. Gračanica)

Šehić Edin                                     – Knjigovodstveni servis “ŠEHA” Gračanica

UPRAVNI ODBOR GRUPACIJE POSLODAVACA TK:

Šehić Edin

Karić Ramiz

Tukić Osman

Hadžić Samir

Hadžibegović Eldin

EKONOMSKO-SOCIJALNO VIJEĆE ZA PODRUČJE TUZLANSKOG KANTONA:

Jahić Sead                                              – (“IDEA CO” Gračanica)

Terzić Sead                                            – (“PLASTEX” d.o.o. Gračanica).