Redovna izborna Skupština Udruženja poslodavaca i samostalni privrednika Gračanica

U januaru 2019. godine, održana je Redovna izborna Skupština Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica.

Na Dnevnom redu Skupštine su bili:

  1. Izvještaj o radu i aktivnostima i finansijski izvještaj Udruženja poslodavaca za period januar 2017. – januar 2019. godine
  2. Razrješenje predsjedenika Udruženja, radi isteka mandata
  3. Razrješenje Upravnog odbora Udruženja po isteku mkandata
  4. Razrješenje Nadzornog odbora Udruženja po isteku mandata
  5. Izbor i imenovanje predsjednika Udruženja i članova Upravnog odbora za naredni mandatni period od dvije godine
  6. Razno

 

Izvještaj o radu i aktivnostima Udruženja, za period januar 2017. – januar 2019. godine podnio je predsjednik Jahić Sead, a isti je nakon diskusija jednoglasno usvojen.

U skladu sa Statutom Udruženja, a po osnovu isteka mandata, razriješeni su dužnosti predsjednik Udruženja i predsjednik Upravnog odbora Udruženja gospodin Sead Jahić, kao i članovi Upravnog odbora – Terzić Sead, Hasičević Amir, Širbegović Faruk i Hodžić Nihad, te Nadzorni odbor u sastavu: Tukić Osman, Halidović Hazema i Hasić Mujo.

Nakon redovnih proceduralnih radnji, na dužnost predsjednika Udruženja, koji po funkciji automatski obnaša i dužnost predsjednika Upravnog odbora, imenovan je gospodin Sead Terzić.

U Upravni odbor Udruženja, imenovani su:

Avdić Sabahudin

Hadžić Samir

Širbegović Faruk i

Šehić Edin.

Imenovanje Nadzornog odbora neće se vršiti u ovom mandatnom periodu, ukoliko se ne ukaže interna potreba u toku rada Udruženja.