SASTANAK SA NAJVIŠIM RUKOVODSTVOM ELEKTROPRENOSA I ELEKTRODISTRIBUCIJE

Predstavnici Udruženja poslodavaca Gračanice i rukovodioc ED Gračanica su, u okviru Sajma, organizovali sastanak sa najvišim rukovodstvom Elektroprenosa i najvišim rukovodstvom Elektrodistribucije.

Predstavnici Elektrodistribucije nas uvjeravaju da će se držati obećanih termina napajanja električnom energijom u Industrijskoj zoni 1. Predstavnici Elektroprenosa su izradili akcioni plan za obezbjeđenje napajanja na trafo stanicama i osiguranje istih od poplava.