Snabdijevanje električnom energijom radne zone 1. i 2. Gračanica i Stjepan Polje

Postojeći problemi sa snabdijevanjem električnom energijom i oni koji bi uslijedili, ukoliko se ne obezbijedi zadovoljavajuće i dugoročno snabdijevanje, okarekterisani su od strane Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica kao alarmantni, još sredinom 2016. godine.

Krenulo se sa rješavanjem istih sa nadležnim institucijama (Općina Gračanica, JP EP BiH Sarajevo, ED Tuzla, PJD Gračanica), kroz do sada niz zajedničkih sastanaka, uz analizu stanja i stvarnih potreba gračaničke privrede, uz određene pomake, zaključke… i aktivnosti na navedenoj problematici i dalje traju.

Poseban akcenat je na snabdijevanju električnom energijom radne zone 1. i 2. Gračanica i Stjepan polje, u kojima je intenzivna izgradnja poslovnih objekata, što podrazumijeva i potrebu za znatnijom količinom električne energije.

U cilju daljeg djelovanja, pregovaranja, potpisivanja, podnošenja zahtjeva i istrajnosti u rješavanju navedenog problema, saglasnost i ovlaštenje Udruženju poslodavaca u daljem koordiniranju i rješavanju navedenog problema, dali su privredni subjekti koji gravitiraju i rade u  zoni 1. i 2. (“RPC SUPER FOS” d.o.o., “PLASTOFLEX” d.o.o., “PLASTEX” d.o.o., “ZEKA COMERC” d.o.o., “INDEX” d.o.o., “EDO SLAD” d.o.o., “MIRNA” d.o.o., “BRIJEST” d.o.o., “MOTOREX” d.o.o., “HST CNC TECHNIK” d.o.o., “BELAMIONIX” d.o.o., “KOVAN MI” d.o.o., “KLAUS LEHMAN” d.o.o., “POLY” d.o.o., “KISMET” d.o.o., “INGRAT” d.o.o., “RADIAL” d.o.o., “ISOWOOD” d.o.o., “TRGOVIR” d.o.o., “LANDGOLD” d.o.o., “BIODOM” d.o.o., “IBRAHIMOVIĆ COMPANY” d.o.o., “STOLARSKA RADNJA IBRAHIMOVIĆ” d.o.o., “TURSUN PROM” d.o.o., “SAGRA” d.o.o., RESTORAN “AZUR”, STOLARSKA RADNJA “IBRIŠEVIĆ”, “PEP PLAST” d.o.o., “HAVIĆ PROM” d.o.o.,”HEMPLAST PROFIL” d.o.o., KAFE BAR “SANGA”, “ALU DOM” d.o.o. “AVDIĆ COMMERCE” d.o.o., FARMA DŽIJA, FARMA vl. Hadžić Samir, FARMA HADŽIĆ, “NOVA FRONTA” z.r., “ROADING” d.o.o., “DOBOJPROMET” d.o.o., “PLASTOFLEX” d.o.o., “EURO KARTON” d.o.o.).

Udruženje poslodavaca se potom obratilo “ELEKTROPRENOS”-u Banja Luka i ED Tuzla, sa definisanim zahtjevima i potrebama privrednih subjekata, te zahtjevom za zaqjedničkim sastancima u cilju rješavanja postojećeg problema.