SPISAK DELEGATA ZA ČETVRTU SKUPŠTINU GRUPACIJE POSLODAVACA TUZLANSKOG KANTONA 09.09.2022. GODINE

RBPREZIME I IMEUP/GRAD/OPĆINAKONTAK TELEFONKONTAKT MEIL
1.Smailagić Bakir    UP TUZLA061 734 950bakir.smailagic@solana.ba
2.Sijerčić Adnan062 341 854adnan.s@cestotehnik.ba
3.Džambić Nino061 729 325info@inprozgroup.ba
4.Tabučić Eldin061 135 222direktor@dita.ba
5.Selimović Kasim061  151 075selimovickasim@gmail.com
6.Mehić Ahmed    UP GRAČANICA061 152 215info@dusa.ba
7.Smajlović Senaid061 141 168euro-gal@bih.net.ba
8.Hodžić Nihad061 705 306tring@tring.ba
9.Kamarić Edin061 134 807edoslad@bih.net.ba
10.Imamović Adnan061 131 642direktor@grin.ba
11.Močić Šefik    UP GADAČAC061 151 388sefik.gradex@gmail.com
12.Bilajac Muhamed061 163 861ammar@bih.net.ba
13.Novalić Munever061 168 664munever.novalic@hotmail.com
14.Hanić Adem061 135 162adem.hanic@tmd-group.ba
15.Marković Anto  UP SREBRENIK061 159 615anto.safir@gmail.com
16.Sendić Bego061 159 615benko.namjestaj@gmail.com
17.Šiljić Ismet062 340 856ismet.siljic@bih.net.ba
18.Alispahić Mehmed  UP ŽIVINICE061 146 758mehmed@termoglas-bih.com
19.Dervišević Safet061 151 380keradisk@yahoo.com
20.Šljivić Selmir061 727 274sljivics@gmail.com
21.   LUKAVAC  
22.  .
23.Mašić Muhidin Dino  KLADANJ061 560 575ozon.kladanj@gmail.com
24.Šarić Edis061 436 809edis.saric@yahoo.com
25. SAPNA  
26 KALESIJA  
27.Alagić MuhamedČELIĆ061 238308generacija67@hotmail.com
28.Alić ZijadUP BANOVIĆI061 151 191transkop.sm@gmail.com
29.Hadžić SamirDOBOJ ISTOK info@urbanbih.com
30.Imširović FahrudinTEOČAK062 093 013izgradnja@bih.net.ba

NAPOMENE:

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika o organizaciji i radu Grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona pri Udruženju poslodavaca FBiH (u daljem tekstu: Poslovnik) Skupština može punovažno odlučivati ako je na sjednici prisutno najmanje 2/3 (dvije trećine)  odnosno 20 članova Skupštine.

Na osnovu člana 22. stav 3.  Poslovnika odsutnog člana Skupštine Grupacije može zamijeniti drugi član Skupštine Grupacije uz pisanu punomoć.

Na osnovu člana 22. stav 4. glasanje na Skupštini je javno.

Na osnovu člana 23. stav 1.  Poslovnika  Skupština Grupacije donosi odluke o donošenju novog ili promjeni postojećeg Poslovnika dvotrećinskom (2/3) većinom glasova prisutnih članova Skupštine Grupacije, a sve ostale odluke donose se običnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine Grupacije.

Zbog odredbi postojećeg Poslovnika Skupštini će prisustvovati predstavnik Obrtničke komore TK bez prava odlučivanja. Novo izabrani Upravni odbor, nakon konstituisanja, treba kooptirati člana Upravnog odbora ispred Obrtničke komore TK koja je predložila g. Babić Željka. Izmjene poslovnika bile bi uradjene na prvoj narednoj skupštini GP TK.