U GRAČANICI ODRŽAN PETI SASTANAG PROŠIRENOG INICIJATIVNOG ODBORA PRIVREDNIKA PODUZETNIČKIH GRADOVA ZA STAVLJANJE PRIVREDE I PRIVREDNIH REFORMI NA PRVO MJESTO

U Utorak 09.juna je u Gračanici održan prošireni sastanak Inicijativnog odbora privrednika poduzetnička grada Gračanice, Tešnja, Goražda i Gradačca i Srebrenika  za stavljanje privrede i privrednih reformi na prvo mjesto. Sastanku su prisustvovali Premijer Fadil Novalić i  Ministar Edin Ramić . Sastanku su prisustvovali osnivači kompanija:

HIFA OIL- Tešanj, PLAMINGO- Gračanica, ,  AS GRUPA- Jelah, SARAČEVIĆ- Tešanj, EKOERVIS- Tešanj, ABIAS – Tešanj, ŠIRBEGOVIĆ INŽINJERING- Gračanica, RPC SUPERFOS BALKAN- Gračanica, IDEA- Gračanica, MANN HUMMEL- Tešanj, MLIN NEZIĆ- Gradačac, BEMA BA- Gračanica, PLASTEX- Gračanica, VARIPLAST- Gračanica, TMD GROPP- Gradačac, TMD AGS- Gradačac, UKUS & SILK TRADE- Tešanj, MOTORS-Srebrenik, HERCEG- Srebrenik , AMMAR- Gradačac, THEMA- Gradačac.

Još jednom je istaknuto  da su socijalne reforme i sve druge reforme bitne ali su preduvjet za njihovo ostavarenje ozbiljne i temeljite ekonomske feforme.Sastanak je organizovan sa ciljem planiranja velikog satanka najznačajnijih predstavnika Realnog sektora Federacije BiH  koji je planiran za 17. juni u Mostaru.

Privrednici su izradili svoju „Agendu   privrednika preduzetničkih gradova i vodećih privrednika FBiH za stavljanje privrede i privrednih reformi na prvo  mjesto“. Agenda će biti javno objavljena na satanku 17.06.2015. u Mostaru.