Udruženje poslodavaca F BiH uputilo Zahtje za HITNU izmjenu člana 3. Naredbe broj 12-40-6-148-8/20 od 17. 03. 2020. godine

Zahtjev za HITNU izmjenu člana 3. Naredbe broj 12-40-6-148-8/20 od 17. 03. 2020. godine, upućen je KOORDINACIJSKOM ODBORU ZA STABILIZACIJU GOSPODARSTVA I SANIRANJE POSLJEDICA PANDEMIJE COVID 19 (n/r gđa. Edita Đapo, predsjedavajuća), KOORDINACIJSKOM TIJELU BIH ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE (n/r gosp. Fahrudin Radončić, predsjedavajući):

Dostavljamo Vam prijedlog za HITNU izmjenu člana 3. Naredbe broj 12-40-6-148-8/20 od 17. 03. 2020. godine.

Nadamo se da ćete naš zahtjev ocijeniti opravdanim, te Vas molimo da HITNO poduzmete sve aktivnosti za izmjenu Naredbi kako je predloženo, a u cilju sprečavanja negativnih posljedica njihove primjene.

IZMJENA TAČKE 3. NAREDBE BROJ 12-40-6-148-8/20 OD 17. 03. 2020. GODINE

U naredbi broj 12-40-6-148-8/20 od 17. 03. 2020. godine u tački 3. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

“Vozač iz stava 1. za vrijeme trajanja izolacije narednu vožnju može da obavlja unutar granica BiH uz obavezno pridržavanje preventivnih mjera i mjera dezinfekcije te minimalno napuštanje kabine”:

IZMJENA ČLANA 6. NAREDBE BROJ 12-40-6-148-7/20 OD 17. 03. 2020. GODINE

U Naredbi broj 12-40-6-148-7/20 od 17. 03. 2020. godine u članu 6. u stavu dva iza međunarodnom dodati “i domaćem”

O b r a z l o ž e nj e

Prema članu 3. Naredbe broj 12-40-6-148-8/20 od 17. 03. 2020. godine vozačima (državljani BiH), koji su se vratili na teritoriju BiH izdaje se rješenje za izolaciju do narednog prevoza robe. Naredba precizno ne definiše da li ovi vozači naredni prevoz mogu vršiti unutar BiH ili samo mogu obavljati međunarodni prevoz.

Prema informacijama koje imamo od naših članica vozačima kojima je određena mjera izolacije, prema stavu gradskih, kantonalnih i federalnih kriznih štabova kao i tumačenjima pojedinih sanitarnih inspektora, za vrijeme izolacije naredna vožnja dozvoljena je samo za prijevoz roba u međunarodnom transportu, odnosno zabranjen im je prijevoz roba unutar granica BiH. Dakle, naredni prevoz roba vozač može obavljati samo u međunarodnom transportu.

Imajući u vidu da se suočavamo sa “stanjem prirodne nesreće” koje značajno utiče na poslovanje firmi, posebno u dijelu transporta roba i usluga, pozivamo Vas da HITNO reagujete i izmijenite gore navedene naredbe. Problem se ogleda u tome da vozači koji se vraćaju u BiH nemaju potrebu da narednu vožnju obavljaju u međunarodnom transportu već postoji veća potreba za domaći transport.

Donošenjem ovakvih mjera privredni subjekti izloženi su velikim problemima u nedostatku vozača. Tako npr. kompanioje koje se bave prevozom sve svoje vozače usmjeravaju na međunarodni prevoz, a onda imaju problema kod prevoza unutar granica BiH, jer vozače koji su došli izvan BiH i koji su u izolaciji ne mogu koristiti za prevoz unutar BiH.

Imajući u vidu da prema tački 5. iste Naredbe vozač koji nije državljanin BiH može da prevozi robu na relacijama utovara i istovara uz poštivanje svih preventivnih mjera i mjera dezinfekcije, sasvim je opravdano da isto pravo može imati i vozač državljanin BiH.

Udruženje poslodavaca u F BiH cijeni da je zdravlje radnika i sprječavanje širenja zaraze na prvom mjestu, međutim smatra neopravdanim da vozač koji je u izolaciji ne može vršiti prevoz unutar BiH imajući u vidu da je on u već tzv. “kabinskoj izolaciji”.

S druge strane prema članu 6. Uredni broj 12-40-6-148-7/20 od 17. 03. 2020. godine od obaveze prijavljivanja sanitarnom inspektoru prilikom ulaska u BiH i stavljanja u izolaciju od 14 dana izuzeti su između ostalog vozači u međunarodnom transportu roba.

Dakle, mišljenja smo da Naredbe trebaju biti HITNO izmijenjene i to na način da se omogući da vozači, kojima je naložena izolacija, mogu vršiti prijevoz roba i na teritoriji BiH uz poštovanje svih zahtjeva samoizolacije koje važe i za međunarodni transport.

Mišljenja smo da je u interesu cjelokupne društvene zajednice da se za vrijeme krize izazvane pandemijom koronavirusom, obezbijedi da zemlja bude opskrbljena potrebnom robom, poput hrane, lijekova i sredstava za higijenu. U tom smislu, nesporna je činjenica da profesionalni vozači u domaćem ili međunarodnom transportu, imaju značajnu ulogu u obezbjeđivanju roba za cijelo stanovništvo.

Shodno navedenom smatramo da bi ovakva mjera dovela do značajnog povećanja frekventnosti i operabilnosti u transportu roba i usluga, te da ćete naći razumijevanja za predloženu izmjenu.

Udruženje poslodavaca Federacije BiH