UINO: INDIREKTNI POREZ SE NE PLAĆA NA DONACIJU MASKI ZA LICE, RUKAVICA, SREDSTAVA ZA DEZINFEKCIJU, RESPIRATORA I SL.

U “Službenom glasniku BiH” broj 20/20 od 03. 04. 2020. godine, objavljena je Odluka o oslobađanju od obračuna i plaćanja indirektnih poreza i povratu već plaćenih indirektnih poreza na opremu i sredstva donirana od strane domaćih i međunarodnih subjekata za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzrokovane korona virusom (COVID-19).

Ovom Odlukom utvrđuje se oslobađanje od obračuna i plaćanja indirektnih poreza i povrat već plaćenih indirektnih poreza na doniranu opremu i sredstva, a sve za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzrokovane korona virusom (COVID-19). pod opremom i sredstvima smatraju se: maske za lice, rukavice, sredstva za dezinfekciju, zaštitna odijela, mehanički medicinski ventilatori – respiratori i sl.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja (24. 3. 2020. godine), a primjenjuje se dok traje stanje prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine izazvane korona virucom (COVID-19).

O navedenoj Odluci detaljno će biti govora webinaru u organizaciji FEB-a. Više na:

ZBOG VELIKOG INTERESOVANJA ZA WEBINAR, OTVARAMO NOVE PRIJAVE ZA 21.4.2020. GODINE

Odluku donosimo u cjelosti:

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) a u vezi sa članom 13. tačka b) Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 50/08) i Odlukom o proglašenju nastanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” broj 18/20), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 6. (vanrednoj) sjednici, održanoj 24. 03. 2020. godine, donijelo je

O  D  L  U  K  U

O OSLOBAĐANJU OD OBRAČUNA I PLAĆANJA INDIREKTNIH POREZA I POVRATU VEĆ PLAĆENIH INDIREKTNIH POREZA NA OPREMU I SREDSTVA DONIRANA OD STRANE DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH SUBJEKATA ZA POTREBE PREVENCIJE, SUZBIJANJA I OTKLANJANJA EPIDEMIJE PROUZROKOVANE KORONA VIRUSOM (COVID-19)

Član 1.

(Predmet i svrha Odluke)

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se oslobađanje od obračuna i plaćanja indirektnih poreza i povrat već plaćenih indirektnih poreza na opremu i sredstva donirana od strane domaćih i međunarodnih subjekata za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzrokovane korona virusom (COVID-19) (maske za lice, rukavice, sredstva za dezinfekciju, zaštitna odijela, mehanički medicinski ventilatori – respiratori i sl.) za vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i hercegovine.

(2) Postupanje po Odluci obavezuje sve subjekte na koje se Odluka odnosi samo dok traje stanje prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine i primjenjuje se isključivo na opremu i sredstva donirana za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja pandemije virusa korona (COVID 19).

(3) Svi subjekti i organi uprave obuhvaćeni ovom Odlukom dužni su po istoj postupiti.

Član 2.

(Obaveza Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine)

(1) Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine dužna je obezbijediti svim subjektima koji za vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i hercegovine doniraju opremu i sredstva namijenjena isključivo za prevenciju, suzbijanje i otklanjanje pandemije virusa korona (COVID-19), mogućnost da takve isporuke dobara budu oslobođene od obračuna i plaćanja indirektnih poreza, odnosno pravo na povrat plaćenih indirektnih poreza na te isporuke (carine, PDV-a i drugih indirektnih poreza).

(2) Oslobađanje od obračuna indirektnih poreza iz stava (1) ovog člana, odnosno povrat plaćenih indirektnih poreza moguće je ostvariti samo ako je donacija upućena javnim tijelima u Bosni i hercegovini na svim nivoima vlasti nadležnim za zaštitu života i zdravlja ljudi.

(3) Pravna lica i drugi subjekti iz Bosne i hercegovine na isporuku dobara (donaciju) izvršene na način i pod uslovom iz st. (1) mi (2) ovog člana nisu dužna obračunati porez na dodatnu vrijednost, ali su na dokumentu koji prati isporuku (otpremnica, darovnica, faktura i sl.) dužni, kao osnov oslobađanja, navesti broj ove Odluke.

(4) Subjekti iz stava (3) ovog člana dužni su Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i hercegovine prijaviti isporuke izvršene u toku jednog mjeseca i to najkasnije sa posljednjim danom u mjesecu u kojem su izvršene.

(5) Isporuke dobara iz uvoza (donacija) izvršene na način i pod uslovom iz st. (1) i (2) ovog člana oslobađaju se od plaćanja uvoznih dažbina i drugih iddirektnih poreza, odnosno eventualno plaćene uvozne dažbine (carina, PDV i drugi indirektni porezi) na ova dobra podliježu pravu na povrat.

Član 3.

(Interne procedure i evidencije)

(1) Uprava za indirektno oporezivanje bosne i hercegovine može da, po ukazanoj potrebi, propiše interne procedure neophodne za realizaciju ove Odluke.

(2) Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i hercegovine je u obavezi uspostaviti potrebnu evidenciju o izvršenim oslobađanjima/povratima po osnovu donirane opreme i sredstava.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjuje se dok traje stanje prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i hercegovine izazvane korona virusom (COVID-19).

 

FEB.BA