UINO: INDIREKTNI POREZ SE NE PLAĆA NA DONACIJU MASKI ZA LICE, RUKAVICA, SREDSTAVA ZA DEZINFEKCIJU, RESPIRATORA I SL.

U “Službenom glasniku BiH” broj 20/20 od 03. 04. 2020. godine, objavljena je Odluka o oslobađanju od obračuna i plaćanja indirektnih poreza i povratu već plaćenih indirektnih poreza na opremu i sredstva donirana od strane domaćih i međunarodnih subjekata za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzrokovane korona virusom (COVID-19).

Ovom Odlukom utvrđuje se oslobađanje od obračuna i plaćanja indirektnih poreza i povrat već plaćenih indirektnih poreza na doniranu opremu i sredstva, a sve za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzrokovane korona virusom (COVID-19). pod opremom i sredstvima smatraju se: maske za lice, rukavice, sredstva za dezinfekciju, zaštitna odijela, mehanički medicinski ventilatori – respiratori i sl.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja (24. 3. 2020. godine), a primjenjuje se dok traje stanje prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine izazvane korona virucom (COVID-19).

O navedenoj Odluci detaljno će biti govora webinaru u organizaciji FEB-a. Više na:

WEBINAR: POSLOVANJE U VRIJEME PANDEMIJE (aktuelnosti, radni odnosi, online računovodstvo, finansije)

Odluku donosimo u cjelosti:

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) a u vezi sa članom 13. tačka b) Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 50/08) i Odlukom o proglašenju nastanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” broj 18/20), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 6. (vanrednoj) sjednici, održanoj 24. 03. 2020. godine, donijelo je

O  D  L  U  K  U

O OSLOBAĐANJU OD OBRAČUNA I PLAĆANJA INDIREKTNIH POREZA I POVRATU VEĆ PLAĆENIH INDIREKTNIH POREZA NA OPREMU I SREDSTVA DONIRANA OD STRANE DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH SUBJEKATA ZA POTREBE PREVENCIJE, SUZBIJANJA I OTKLANJANJA EPIDEMIJE PROUZROKOVANE KORONA VIRUSOM (COVID-19)

Član 1.

(Predmet i svrha Odluke)

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se oslobađanje od obračuna i plaćanja indirektnih poreza i povrat već plaćenih indirektnih poreza na opremu i sredstva donirana od strane domaćih i međunarodnih subjekata za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzrokovane korona virusom (COVID-19) (maske za lice, rukavice, sredstva za dezinfekciju, zaštitna odijela, mehanički medicinski ventilatori – respiratori i sl.) za vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i hercegovine.

(2) Postupanje po Odluci obavezuje sve subjekte na koje se Odluka odnosi samo dok traje stanje prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine i primjenjuje se isključivo na opremu i sredstva donirana za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja pandemije virusa korona (COVID 19).

(3) Svi subjekti i organi uprave obuhvaćeni ovom Odlukom dužni su po istoj postupiti.

Član 2.

(Obaveza Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine)

(1) Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine dužna je obezbijediti svim subjektima koji za vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i hercegovine doniraju opremu i sredstva namijenjena isključivo za prevenciju, suzbijanje i otklanjanje pandemije virusa korona (COVID-19), mogućnost da takve isporuke dobara budu oslobođene od obračuna i plaćanja indirektnih poreza, odnosno pravo na povrat plaćenih indirektnih poreza na te isporuke (carine, PDV-a i drugih indirektnih poreza).

(2) Oslobađanje od obračuna indirektnih poreza iz stava (1) ovog člana, odnosno povrat plaćenih indirektnih poreza moguće je ostvariti samo ako je donacija upućena javnim tijelima u Bosni i hercegovini na svim nivoima vlasti nadležnim za zaštitu života i zdravlja ljudi.

(3) Pravna lica i drugi subjekti iz Bosne i hercegovine na isporuku dobara (donaciju) izvršene na način i pod uslovom iz st. (1) mi (2) ovog člana nisu dužna obračunati porez na dodatnu vrijednost, ali su na dokumentu koji prati isporuku (otpremnica, darovnica, faktura i sl.) dužni, kao osnov oslobađanja, navesti broj ove Odluke.

(4) Subjekti iz stava (3) ovog člana dužni su Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i hercegovine prijaviti isporuke izvršene u toku jednog mjeseca i to najkasnije sa posljednjim danom u mjesecu u kojem su izvršene.

(5) Isporuke dobara iz uvoza (donacija) izvršene na način i pod uslovom iz st. (1) i (2) ovog člana oslobađaju se od plaćanja uvoznih dažbina i drugih iddirektnih poreza, odnosno eventualno plaćene uvozne dažbine (carina, PDV i drugi indirektni porezi) na ova dobra podliježu pravu na povrat.

Član 3.

(Interne procedure i evidencije)

(1) Uprava za indirektno oporezivanje bosne i hercegovine može da, po ukazanoj potrebi, propiše interne procedure neophodne za realizaciju ove Odluke.

(2) Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i hercegovine je u obavezi uspostaviti potrebnu evidenciju o izvršenim oslobađanjima/povratima po osnovu donirane opreme i sredstava.

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjuje se dok traje stanje prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i hercegovine izazvane korona virusom (COVID-19).

 

FEB.BA

 

IMG_1282 IMG_1285 IMG_1302 IMG_1307 IMG_1282 IMG_1285 IMG_1302 IMG_1307 sirbegovicgroup thumb464-alibegovic-024eaed8233f9cf1c279f25c9e6e07eb ambra dobojproomet gakom gassing his hasicevic husanovic idea radial mirror mekic media massinox kovan ivado imeroski stil urban brezje dusa dzambo edoslad eurogalant fragmat poly plastex plamnigo olimp mirna megati limorad klaus radius sax siskotrade suman variplast velfarm zeka tring baupartner trenica Grin Gracanica HST-150x150 Tehno-Biro-mala Wirac-150x150 Trgovir-150x150 Motorex-150x150 Sagra-150x150 Ingrat-150x150 AB-Beton-150x150