UPISNA POLITIKA U JU MJEŠOVITA SREDNJA ŠKOLA GRAČANICA

Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica je 04. 02. 2015. godine bilo domaćin rukovodstvu JU Mješovita srednja škola Gračanica, gdje su ispred JU MSŠ prisustvovali direktor, prof. dr. Bukvić Osman, prof. Husičić Samida, pomoćnica direktora i prof. Klokić Muhidin, pomoćnik direktora. Predsjednik Sead Terzić i članovi Udruženja poslodavaca pozdravili su inicijativu rukovodstva JU MSŠ Gračanica, što su dokazali velikim brojem konstruktivnih diskusija i spremnošću za dalju saradnju na poboljšanju Politike upisa i i razvoju srednjškolskog obrazovanja.

 

Rezime mnogobrojnih diskusija je sljedeći:

1. Upisna politika bi trebala biti dugotrajan, dobro planiran proces, jer ni jedna od četiri strane (učenici, roditelji, škola, poslodavci) nemaju kvalitetne informacije na osnovu kojih bi mogli donositi dobre odluke.

2. Najveću pažnju treba posvetiti praktičnoj nastavi u respektabilnim i kompetentnim preduzećima. Ovo bi trebao biti temelj upisne politike.

3. Zainteresiranost učenika za zanimanja i prva stepenica za dobijanje budućih kompetentnih kadrova bi se obezbijedila uspostavom preferirajućeg statusa ako učenik sam pronađe poslodavca kod koga će izvoditi praktičnu nastavu.

4. Predlaže se da kvalitet rada nastavnika, koji izvodi praktičnu nastavu, bude potvrđen od strane preduzeća u kome se izvodi praktična nastava.

5. Loš odziv učenika za pojedina zanimanja prouzrokujuju i neadekvatni, srednjovjekovni, nazivi učeničkih zanimanja, koji ne odslikavaju karakter zanimanja. Recimo: umjesto plastičar – prerađivač polimernih materijala, umjesto bravar – montažer konstrukcija i opreme, itd.

Dokaz za ovu tvrdnju je jedna srednja škola u Sarajevu, koja je preimenovala naziv: stolar i od potpune nezainteresovanosti došla do viška aplikacija.

6. Pretjerana zainteresiranost i nastavnog kadra i roditelja i učenika za nepotrebna tehnička zanimanja rezultira time da se oni poslije školovanja ipak prijavljuju za zanimanja za koja postoji interes kompanija. Ovih dana se na konkurs Prerađivača polimernih materijala u RPC Superfosu Gračanica – i javljanju na konkurs: gimnazijalci, vozači, saobraćajni tehničari, medicinske sestre, farmaceutski tehničari, pa čak i kandidati sa fakultetskim diplomama.

7. Nepotrebne tehničke škole treba reducirati, tako što će se podići kriterij a učenicima i roditeljima treba razbiti predrasude o “poželjnim radnim mjestima”.

8. Kroz ovakve i slične kontakte treba i poslodavce informisati o postojanjima pojedinih zanimanja. Recimo, nedovoljno je propagirano da postoje tehničari za kompjutersko projektovanje.

9. Veći broj poslodavaca je saopštio da u posljednjih pet godina nisu nikada kontaktirani od strane JU MSŠ a isti bi imali interesa i mogli bi obezbijediti kvalitetnu praksu za učenike.

10. Praktična nastava za pojedina zanimanja treba da se vrši u preduzećima u kojima postoji to zanimanje, a ne u “improvizovanim” radionicama.

11. Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika se stavlja na raspolaganje da aktivno učestvuje u poboljšanju upisne politike i određuje pet članova Udruženja za konkretizaciju aktivnosti. Kao metode se predlažu: nastupi u medijima, saradnja kod manifetacija tipa “dan otvorenih vrata”, itd. Prijem posjeta u cilju prezentiranja djelatnosti i prezentiranja zanimanja.

12. Udruženje poslodavaca je u kontaktu sa “GOLD” projektom koji će se, između ostaloga, baviti i poboljšanjem nastavnog procesa u srednjoškolskom obrazovanju.