Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP)

Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) Sarajevo, u saradnji sa Udruženjem poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i Unijom udruženja poslodavaca Republike Srpske (UUPRS), organizira okrugli sto na temu “Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP).

Okrugli sto će se održati 20. 02. 2020. godine sa početkom u 11 h u prostorijama hotela Bosnia u sarajevu (Kulovića br. 9)

Izrada i distribucija “Vodiča za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP), je u okviru projekta “Unapređenje pristupa privrednim sudovima u Bosni i Hercegovini”, koji se implementira uz podršku Svjetske banke, a finansiran je od strane Vlade Velike Britanije putem sredstava UK Aid.

Svrha okruglog stola je promocija Vodiča za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine privrednicima F BiH, organizacijama civilnog društva, kao i institucijama F BiH.

Prijave za učešće mogu se slati do 18. 02. 2020. godine do 12 h na e-mail dajana@adi.org.ba

Očekujemo odaziv privrednika Općine Gračanica, a sve opširnije o navedenom događaju, kao i protokol, gračanički privrednici mogu dobiti putem e-mail up.gracanica@bih.net.ba ili u kancelariji Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica.