Zahtjev za tumačenje odredaba Pravilnika o primjeni odredaba Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon Tuzlanskog kantona

Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, obratilo se Vladi Tuzlanskog kantona – Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona, sa Zahtjevom za tumačenje odredaba Pravilnika o primjeni odredaba Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon Tuzlanskog kantona.

Obraćanje je uslijedilo povodom problema s kojim se susreću privrednici Grada gračanica prilikom registracije vozila u vlasništvu firme.

Naime, Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o primjeni odredaba Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon Tuzlanskog kantona (“Sl. novine TK” br. 02/20 od 03. 03. 2020. godine), koji je stupio na snagu danom donošenja izvršene su izmjene u Pravilniku o primjeni odredaba Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon Tuzlanskog kantona (“Sl. novine TK” br. 04/10 od 12. 04. 2010. godine), te između ostalih i izmjena člana 7. Pravilnika.

Predmetnim izmjenama u članu 7. st. 2. propisano je da se porez na imovinu ne plaća na imovinu koja vlasniku služi za obavljanje osnovne djelatnosti i to: autoprijevoznička, taksi djelatnost i djelatnost auto škola.

Također, članom 7. st. 4. Pravilnika propisano je da se porez na imovinu ne plaća na imovinu koja vlasniku služi za obavljanje registrirane djelatnosti.

Da se radi o registriranoj djelatnosti porezni obveznici nadležnom organu za registraciju vozila pored zahtjeva za registraciju podnose i ovjerenu fotokopiju rješenja o registraciji, odnosno obavještenje o razvrstavanju prema standardnoj klasifikaciji djelatnosti.

Obzirom da je navedenim izmjenama nadležnost za oslobađanje poreza na imovinu prenesena sa Porezne uprave FBiH na nadležni organ za registraciju vozila, privrednici Grada Gračanica prilikom registracije vozila tražene dokaze o oslobađanju poreza na imovinu podnose Odjeljenju saobraćaja MUP-a TK PU Gračanica.

Međutim, nadležni organ predmetni pravilnik tumači na način da samo privredni subjekti iz člana 7. st. 2. Pravilnika imaju pravo na oslobađanje plaćanja poreza na imovinu, a da svi ostali subjekti kojima osnovna djelatnost nije neka od djelatnosti pobrojanih u članu 7. st. 2. Pravilnika nemaju pravo na oslobađanje, te s tim u vezi zahtijevaju od privrednika da dostave dokaz o uplati poreza na imovinu ili od poreske uprave pribave potvrdu o oslobađanju poreza na imovinu.

Obzirom da Porezna uprava više nije nadležna za izdavanje predmetnih potvrda ista ne može niti postupiti po zahtjevu privrednika.

-S tim u vezi molimo Vas da u cilju pravilne i jednake primjene Zakona i podzakonskih akata na sve privrednike Grada Gračanice i Tuzlanskog kantona, a kao donosilac predmetnog Pravilnika date svoje tumačenje odredbi člana 7. Pravilnika u smislu odgovora na sljedeće pitanje:

Da li privredni subjekt čija je registrovana i osnovna djelatnost npr. Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa (Šifra djelatnosti 22.29) ili bilo koja druga registrovana djelatnost, prilikom registracije vozila za potrebe obavljanja registrovane djelatnosti ima pravo na oslobađanje plaćanja poreza na imovinu pod uslovom da nadležnom organu dostavi dokaze definisane Pravilnikom?-

-Obzirom da nesuglasice u tumačenju i primjeni odredaba Pravilnika od strane nadležnih organa stvaraju privrednicima ogromne gubitke i zastoje u poslovanju zbog čega su primorani da plaćaju porez za koji smatraju da nisu obavezni, molimo Vaš stav po navedenom pitanju čim prije.-

Sead Terzić

Predsjednik Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica

IMG_1282 IMG_1285 IMG_1302 IMG_1307 IMG_1282 IMG_1285 IMG_1302 IMG_1307 sirbegovicgroup thumb464-alibegovic-024eaed8233f9cf1c279f25c9e6e07eb ambra dobojproomet gakom gassing his hasicevic husanovic idea radial mirror mekic media massinox kovan ivado imeroski stil urban brezje dusa dzambo edoslad eurogalant fragmat poly plastex plamnigo olimp mirna megati limorad klaus radius sax siskotrade suman variplast velfarm zeka tring baupartner trenica Grin Gracanica HST-150x150 Tehno-Biro-mala Wirac-150x150 Trgovir-150x150 Motorex-150x150 Sagra-150x150 Ingrat-150x150 AB-Beton-150x150