UDRUŽENJE POSLODAVACA I SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA

Udruženje podstiče i koordinira aktivnost svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka, a na bazi svojih programskih ciljeva radi kojih je Udruženje i osnovano.

Udruženje poslodavaca FBiH imenovalo Upravni odbor, predsjednik ponovo Adnan Smailbegović

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine (UPFBiH) održalo je izbornu Skupštinu na kojoj je izabran novi Upravni odbor UPFBiH, predsjednik i dvoje zamjenika predsjednika Skupštine, te članovi delegacije UPFBiH u Ekonomsko socijalnom vijeću za teritoriju FBiH. Novi Upravni odbor UPFBiH jednoglasno je izabrao Adnana Smailbegovića na mjesto predsjednika Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH. Za članove novog Upravnog odbora UPFBiH izabrani

Saznaj više »

Nabavljen i stavljen u funkciju endoskopski stub – aparat za rano otkrivanje karcinoma želuca i debelog crijeva

Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, uspješno je realizovalo jaš jednu u nizu dosadašnjih humanitarnih akcija. Nakon obraćanja menadžmenta JZU Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica i zahtjeva da se pomogne nabavka endoskopskog stuba – aparata za rano otkrivanje karcinoma želuca i debelog crijeva, Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, pokrenulo je akciju prikupljanja novčanih sredstava među svojim članicama, privrednicima

Saznaj više »

SPISAK DELEGATA ZA ČETVRTU SKUPŠTINU GRUPACIJE POSLODAVACA TUZLANSKOG KANTONA 09.09.2022. GODINE

RB PREZIME I IME UP/GRAD/OPĆINA KONTAK TELEFON KONTAKT MEIL 1. Smailagić Bakir     UP TUZLA 061 734 950 bakir.smailagic@solana.ba 2. Sijerčić Adnan 062 341 854 adnan.s@cestotehnik.ba 3. Džambić Nino 061 729 325 info@inprozgroup.ba 4. Tabučić Eldin 061 135 222 direktor@dita.ba 5. Selimović Kasim 061  151 075 selimovickasim@gmail.com 6. Mehić Ahmed     UP GRAČANICA 061 152 215 info@dusa.ba 7.

Saznaj više »

PRIJEDLOG ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA GRUPACIJE POSLODAVACA TUZLANSKOG KANTONA 09.09.2022. GODINE

RB PREZIME I IME GRAD/ OPĆINA KONTAKT TELEFON KONTAK MEIL 1. ALIĆ  ZIJAD BANOVIĆI 061 151 191 transkop.sm@hotmail.com 2. ALAGIĆ MUHAMED ČELIĆ 061 238 308 generacija67@hotmail.com 3. HADŽIĆ SAMIR DOBOJ ISTOK 061 142 214 info@urbanbih.com 4. TERZIĆ SEAD GRAČANICA 061 133 652 sead@plastex.ba 5. HANIĆ ADEM GRADAČAC 061 135 162 adem.hanic@tmd-group.ba 6.   KALESIJA     7. ŠARIĆ EDIS KLADANJ

Saznaj više »

PRIJEDLOG ČLANOVA ČLANOVA EKONOMSKO SOCIJALNOG VIJEĆA ZA PODRUČJE TUZLANSKOG KANTONA ISPRED GRUPACIJE POSLODAVACA TUZLANSKOG KANTONA

RB PREZIME I IME GRAD/OPĆINA KONTAKT TELEFON KONTAK MEIL 1.   BANOVIĆI     2.   ČELIĆ     3. HADŽIĆ SAMIR DOBOJ ISTOK 061 142 214 samir.hadzic@urbanbih.com 4.   GRAČANICA     5. MOČIĆ ŠEFIK GRADAČAC 061 151 388 sefik.gradex@gmail.com 6.   KALESIJA     7.   KLADANJ     8.   LUKAVAC     9.   SAPNA  

Saznaj više »

Naši članovi