UDRUŽENJE POSLODAVACA I SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA

Udruženje podstiče i koordinira aktivnost svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka, a na bazi svojih programskih ciljeva radi kojih je Udruženje i osnovano.

Izgradnja Tehnološkog centra – Javna ustanova Mješovita srednja škola Gračanica

Javna ustanova Mješovita srednja škola Gračanica planira izgradnju Tehnološkog centra na 150 m2 školskog prostora. Istakli su da rade na otvaranju tehnološkog centra sa ciljem podizanja edukacije učenika na još viši nivo i usklađivanjem znanja sa pčotrebama tržišta rada. Tim povodom pozvani su svi od strane JU MSŠ Gračanica da se uključe u projekat, a sa istim je upoznato i

Saznaj više »

Delegacija UP FBiH sa predstavnicima SDP-a o Izbornom programu

Na sastanku je razgovarano o izradi Izbornog programa koji će poslužiti kao osnova djelovanja SDP-a BiH iduće četiri godine. S tim u vezi, predstavnici Udruženja poslodavaca su dali svoje sugestije i primjedbe na pomenuti dokument, s ciljem da se kreira dokument u kojem će biti predočeno rješenje za unapređenje ukupnih društvenih prilika u svim ključnim oblastima javnog djelovanja. Dogovoreno je

Saznaj više »

Šta treba znati o paketu fiskalnih zakona u FBiH: Kolika će biti minimalna plata i šta se (ne)će oporezivati

Vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine priprema paket fiskalnih zakona, a kojima će pokušati poboljšati i status radnika. Između ostalog, u ovom paketu su zakon o minimalnoj plati, izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima. U entitetskom Ministarstvu finansija obrazložili su koji su to zakoni upućeni u parlamentarnu proceduru. Osim minimalne plate, trebale bi se

Saznaj više »

Javni poziv za sufinansiranje zapošljavanja i samozapošljavanja u FBiH od 61 milion KM

U Federaciji Bosne i Hercegovine za dva programa sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja u ovoj godini putem Federalnog zavoda za zapošljavanje osigurana su sredstva u iznosu od 61 milion KM, a kojim se planira obuhvatiti 11.500 nezaposlenih osoba u FBiH. Riječ je o Programu sufinansiranja zapošljavanja 2022 koji je namijenjen poslodavcima, te Programu samozapošljavanja Start Up 2022 na koji apliciraju fizička

Saznaj više »

Klaus Lehman doo Gračanica

Shodno trenutnom stanju tržišta električne energije u našoj državi, gdje cijene električne energije u sektoru privrede svake godine značajno rastu, Investitori se sve više okreću ka korištenju obnovljivih izvora energije u vidu fotonaponskih elektrana, i po svemu sudeći ovo je tek početak ekspanzije u ovom sektoru. Među onima koji su prvi prepoznali značaj fotonaponskih elektrana i krenuli ka realizaciji istih

Saznaj više »

Naši članovi