UDRUŽENJE POSLODAVACA I SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA

Udruženje podstiče i koordinira aktivnost svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka, a na bazi svojih programskih ciljeva radi kojih je Udruženje i osnovano.

Usvojen Nacrt zakona kojim se smanjuje zloupotreba bolovanja

Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH prihvatili su je Nacrt zakona o izmjenama Zakona o zdravstvu, koji je predložio poslanik Ramiz Karić. Tražene izmjene Zakona imaju za cilj da se obaveza naknade plaće za vrijeme bolovanja smanji sa 42 na 15 dana, istakao je Karić. Po predloženom rješenju vrijeme plaćanja naknade sve dok osiguranik nije radno sposoban, odnosno do pravosnažnosti odluke

Saznaj više »

Poslodavci F BiH traže smanjenje broja dana bolovanja koje oni plaćaju sa 42 na 15

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine poziva zastupnike u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH da usvoje amandmane na prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju F BiH koje jepredložilo Udruženje. Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju F BiH bit će razmatrane na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta F BiH zakazanoj 26. 7. 2022. godine. Udruženje poslodavaca F BiH, pored

Saznaj više »

Prezentacija kreditnih linija Razvojne banke FBiH

Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica poziva privrednike općine Gračanica da prisustvuju prezentaciji Razvojne banke FBiH. Cilj Razvojne banke FBiH je prezentacija kreditnih linija i ponuda ostalih proizvoda i usluga, sa mogućnošću direktnog informisanja privrednih subjekata, te pružanje mogućnosti privrednicima da po0stavljaju direktna pitanja, proaktivno učestvuju u diskusiji, te predlažu i sugerišu određene svoje stavove u toku prezentacije. Posebno će

Saznaj više »

Izgradnja Tehnološkog centra – Javna ustanova Mješovita srednja škola Gračanica

Javna ustanova Mješovita srednja škola Gračanica planira izgradnju Tehnološkog centra na 150 m2 školskog prostora. Istakli su da rade na otvaranju tehnološkog centra sa ciljem podizanja edukacije učenika na još viši nivo i usklađivanjem znanja sa pčotrebama tržišta rada. Tim povodom pozvani su svi od strane JU MSŠ Gračanica da se uključe u projekat, a sa istim je upoznato i

Saznaj više »

Delegacija UP FBiH sa predstavnicima SDP-a o Izbornom programu

Na sastanku je razgovarano o izradi Izbornog programa koji će poslužiti kao osnova djelovanja SDP-a BiH iduće četiri godine. S tim u vezi, predstavnici Udruženja poslodavaca su dali svoje sugestije i primjedbe na pomenuti dokument, s ciljem da se kreira dokument u kojem će biti predočeno rješenje za unapređenje ukupnih društvenih prilika u svim ključnim oblastima javnog djelovanja. Dogovoreno je

Saznaj više »

Šta treba znati o paketu fiskalnih zakona u FBiH: Kolika će biti minimalna plata i šta se (ne)će oporezivati

Vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine priprema paket fiskalnih zakona, a kojima će pokušati poboljšati i status radnika. Između ostalog, u ovom paketu su zakon o minimalnoj plati, izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima. U entitetskom Ministarstvu finansija obrazložili su koji su to zakoni upućeni u parlamentarnu proceduru. Osim minimalne plate, trebale bi se

Saznaj više »

Naši članovi