UDRUŽENJE POSLODAVACA I SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA

Udruženje podstiče i koordinira aktivnost svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka, a na bazi svojih programskih ciljeva radi kojih je Udruženje i osnovano.

Delegacija UP FBiH sa predstavnicima SDP-a o Izbornom programu

Na sastanku je razgovarano o izradi Izbornog programa koji će poslužiti kao osnova djelovanja SDP-a BiH iduće četiri godine. S tim u vezi, predstavnici Udruženja poslodavaca su dali svoje sugestije i primjedbe na pomenuti dokument, s ciljem da se kreira dokument u kojem će biti predočeno rješenje za unapređenje ukupnih društvenih prilika u svim ključnim oblastima javnog djelovanja. Dogovoreno je

Saznaj više »

Šta treba znati o paketu fiskalnih zakona u FBiH: Kolika će biti minimalna plata i šta se (ne)će oporezivati

Vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine priprema paket fiskalnih zakona, a kojima će pokušati poboljšati i status radnika. Između ostalog, u ovom paketu su zakon o minimalnoj plati, izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima. U entitetskom Ministarstvu finansija obrazložili su koji su to zakoni upućeni u parlamentarnu proceduru. Osim minimalne plate, trebale bi se

Saznaj više »

Javni poziv za sufinansiranje zapošljavanja i samozapošljavanja u FBiH od 61 milion KM

U Federaciji Bosne i Hercegovine za dva programa sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja u ovoj godini putem Federalnog zavoda za zapošljavanje osigurana su sredstva u iznosu od 61 milion KM, a kojim se planira obuhvatiti 11.500 nezaposlenih osoba u FBiH. Riječ je o Programu sufinansiranja zapošljavanja 2022 koji je namijenjen poslodavcima, te Programu samozapošljavanja Start Up 2022 na koji apliciraju fizička

Saznaj više »

Klaus Lehman doo Gračanica

Shodno trenutnom stanju tržišta električne energije u našoj državi, gdje cijene električne energije u sektoru privrede svake godine značajno rastu, Investitori se sve više okreću ka korištenju obnovljivih izvora energije u vidu fotonaponskih elektrana, i po svemu sudeći ovo je tek početak ekspanzije u ovom sektoru. Među onima koji su prvi prepoznali značaj fotonaponskih elektrana i krenuli ka realizaciji istih

Saznaj više »

UP FBiH i sindikati iz realnog sektora:Ugovore o snabdijevanju strujom privrednih društava u F BiH hitno uskladiti sa Zakonom

Predstavnici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i sindikata iz realnog sektora zahtijevaju da se ugovori o snabdijevanju električnom energijom privrednih društava usklade sa Zakonom o električnoj energiji u BiH. U skladu sa navedenim, pozivaju Vladu i Parlament F BiH da hitno donesu odgovarajuće odluke i izmjene zakona, kako bi se omogućilo snabdijevanje električnom energijom privrednih društava po cijeni koja

Saznaj više »

Naši članovi