SAOPŠTENJE POVODOM NAJAVE DA FEDERACIJA BiH U PETAK PREDSTAVLJA “Korona paket”

Vlada Federacije BiH i njeni eksperti u petak će predstaviti paket ekonomskih mjera nazvan “Korona paket”,

Taj dokument, saznaje Oslobođenje, uključivat će osnovne mjere koje Vlada Federacije namjerava uvesti u narednih nekoliko sedmica kako bi se olakšalo poslovanje kompanijama pogođenim pandemijom i naredbama Kriznog Štaba.

Vlada će taj dokument usvojiti u formi lex specialisa, odnosno posebnog zakona.

U dokumentu će biti regulisan način državne pomoći kada je riječ o plaćanju doprinosa za radnike, te posebni fondovi za privredne grane, kao što je urađeno sa ovosedmičnim povećanjem iznosa novca za poljoprivrednike.Razmatrajući Zakon o ublažavanju posledica pandemije izazvane virusom COVID 19 (koji u petak treba biti usvojen), sagledavajući prijedloge, sugestije i mišljenja ostalih kolega i privrednika o stanju u našoj zemlji, izazvanom pandemijom, predsjednik Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, gospodin Sead Terzić, mišljenja je da bi trebalo koordinirano djelovati preko Udruženja poslodavaca Federacije BiH prema svim institucijama i nivoima Vlasti koje donose odluke u ovako teškom i kriznom periodu za sve građane i privredu BiH.

-Pojedinačni stavovi i prijedlozi svih nas… do sada nisu a ni sada neće… biti uvaženi od strane Vlasti SVIH NIVOA ako ne budemo jedinstveni i dobro organizovani.-

Imali smo, imamo i imat ćemo probleme ako se ne organiujemo i uzajamno solidarišemo.

U ovom trenutku kada smo izloženi globalnim problemima, zajedništvo je jedina šansa za sve u ovoj Državi i zbog toga predlažem da snagom razuma i tolerancije pronalazimo naj bolja rješenja za sve nas.

PRIJEDLOG:

-Sve informacije i mišljenja dostavljati Udruženju poslodavaca Federacije BiH

-Formirati ekspertni tim Udruženja poslodavaca F BiH koji će biti zadužen za koordinaciju sa Vladama i ostalim institucijama svih nivoa vlasti u kojima se donose mjere/naredbe/uredbe i ostali zakoni za ublažavanje posljedica uticaja pandemije CORONA virusa u realnom sektoru

-Privrednici moraju biti uključeni u donošenje odluka koje se njih tiču i koji su nosioci obaveza.

-Privrednici moraju staviti do znanja (krajnje je vrijeme) Vlastima da su oni ti koji čine najbitniji segment u društvu i na čijim leđima i oni opstaju-

-Mjere koje Vlada donosi moraju biti usaglašene sa privrednicima a ne jednostrano donešene.

-Pozvao bi sve Poslodavce na jedinstvo, ma gdje poslovali sa svojim kompanijama ( Federacija BiH ili Republika Srpska) da se ujedine u svojim stavovima i zahtjevima prema Vladama i Sindikatima.

Dakako da bi se moglo mnogo toga još navoditi, ali mišljenja sam da PRIVREDNICI MORAJU BITI JEDINSTVENI u ovom trenutku i biti partner Vlastima u ovim teškim vremenima po sve nas zajedno.

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA POSLODAVACA GRAČANICA

Sead Terzić

 

POZIV PRIVREDNIM SUBJEKTIMA I SAMOSTALNIM PRIVREDNICIMA OPŠTINE GRAČANICA

U trenucima kada se Država Bosna i Hercegovina i njeni građani suočavaju sa problemom zaštite od PANDEMIJE CORONA VIRUSA i njegovog što manjeg uticaja na građane, kada su potrebna mnoga zaštitna sredstva i proizvodi za ličnu i medicinsku zaštitu, molimo Vas, ako su vaša preduzeća i samostalne zanatske radnje u mogućnosti da proizvode bilo kakve proizvode potrebne za zaštitu ljudi, da se prijavite na adresu Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica ili Kriznog štaba Opštine Gračanica, radi koordinacije i informiranosti građana radi lakše nabave istih.

Državne institucije koje su trebale i morale da se spreme za ovu situaciju, nažalost su nemoćne i nespremne dočekale širenje pandemije CORONA virusa u našoj zemlji.

Zbog toga svi oni koji mogu dati svoj doprinos poboljšanju snabdijevanja tržišta bilo kojim artiklom, proizvodom bi bio veliki doprinos borbi protiv širenja pandemije CORONA virusa.

Molim Vas da se oglasite na ovaj POZIV, da bi formirali bazu podataka o nabavki proizvoda koji se rade ili se mogu raditi u domaćim preduzećima i samostalnim zanatskim radnjama.

Prikupljene informacije bi proslijedili i u druge Opštine, Krizne štabove, kako bi imali informaciju gdje se šta može nabaviti od naših domaćih preduzeća, a iz razloga velike nestašice zaštitne opreme na svjetskom tržištu.

Predsjednik Udruženja poslodavaca Opštine Gračanica

Sead Terzić

 

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona – Mišljenje, dostavlja se na Zahtjev Udruženja i samostalnih privrednika Gračanica

Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, u ime gračaničkih privrednika, uputilo je Zahtjev za tumačenje odredaba Pravilnika o primjeni odredaba Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon Tuzlanskog kantona, Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona.

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona: Mišljenje, dostavlja se

Ministarstvo finansija zaprimilo je Vaš akt broj: 18/20 18. 03. 2020. godine, kojim ste tražili mišljenje u pogledu primjene pojedinih odredaba Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni odredaba Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon (“Službene novine TK” broj: 2/20).

U članu 7. Pravilnika utvrđeno je:

“Porez na imovinu ne plaćaju invalidne osobe za putničke automobile (član 6. stav 1. tačka 3. Zakona) nabavljene jedan puta u periodu do 5 godina, koji su dužni nadležnom organu za registraciju vozila priložiti i ovjerenu fotokopiju rješenja nadležnog organa za utvrđivanje stepena invalidnosti.

Porez na imovinu ne plaća se na imovinu koja vlasniku služi za obavljanje osnovne djelatnosti (član 6. stav 1. tačka 5. Zakona) i to: autoprevoznička djelatnost, taksi djelatnost i auto-škole. Da se radi o osnovnoj djelatnosti porezni obveznici, nadležnom organu za registraciju vozila, pored zahtjeva za registraciju podnose i ovjerenu fotokopiju rješenja o obavljanju djelatnosti kao osnovno zanimanje, odnosno obavještenje o razvrstavanju prema standardnoj klasifikaciji djelatnosti.

Odredbe stava 2. ovog člana ne odnose se na imovinu koja vlasniku služi za obavljanje osnovne djelatnosti i to: stola za igru u kasinu, automata za igre na sreću i automata za zabavne igre.

Porez na imovinu ne plaća se na imovinu koja vlasniku služi za obavljanje registrovane djelatnosti (član 5. stav 1. tačka 3.a),b),c) i d) Zakona). Da se radi o registrovanoj djelatnosti porezni obveznici, nadležnom organu za registraciju vozila, pored zahtjeva za registraciju podnose i ovjerenu fotokopiju rješenja o registraciji, odnosno obavještenje o razvrstavanju prema standardnoj klasifikaciji djelatnosti.”

Ovim putem Vas obavještavamo da se porez na imovinu ne plaća u postupku registracije vozila iz člana 5. stav 1. tačka 3. a), b), c), i d) Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon (putnička i teretna motorna vozila razvrstana po godinama starosti i kubikaži) ukoliko služe za obavljanje registrovane djelatnosti…

Dakle, član 7. stav 2. Pravilnika definiše osnovnu djelatnost koja podrazumijeva obavljanje djelatnosti kao osnovnog zanimanja (npr. taksista kao fizičko lice), za razliku od registrovane djelatnosti iz člana 7. stav 4. Pravilnika koja podrazumijeva privredni subjekt kao vlasnika, čija je djelatnost registrovana kod nadležnog organa prema standardnoj klasifikaciji djelatnosti.

Ministarstvo finansija je mišljenja da niste u obavezi platiti porez na imovinu ukoliko želite registrovati putničko vozilo ili teretno motorno vozilo čiji je vlasnik privredni subjekt ili treba tek postati vlasnik, pod uslovom da je privredni subjekt registrovan kod nadležnog organa i da posjeduje rješenje o registraciji, odnosno obavještenje o razvrstavanju prema standardnoj klasifikaciji djelatnosti.

MINISTAR: Suad Mustajbašić, dipl. oecc.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE INFORMACIJA ZA FIRME IZ BIH KOJE PROIZVODE / MOGU PROIZVESTI ZAŠTITNU MEDICINSKU OPREMU

U okviru podrške vlastima Bosne i Hercegovine u odgovoru na pandemiju COVID-19, Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) poziva sve firme iz Bosne i Hercegovine koje imaju kapacitet za proizvodnju zaštitne medicinske opreme da popune spisak opreme koju proizvode/mogu proizvesti (dokument ispod) i pošalju isti na e-mail adresu registry.ba@undp.org do četvrtka, 2. aprila 2020. godine do 12:00 sati sa napomenom “Za Odgovor na Covid-19 u BiH- Proizvodnja zaštitne medicinske opreme”.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uvelo je nacionalno vanredno stanje 17. marta 2020. godine definišući sveobuhvatni set mjera kako bi se suzbilo širenje virusa COVID-19 na prostoru BiH. Projekat “Odgovor na COVID-19 u BiH” će služiti kao pomoć lokalnim, kantonalnim, entitetskim i državnim institucijama u pravovremenoj nabavci potrebne medicinske opreme i materijala, a svrhu spašavanja i suzbijanja COVID-19 virusa na teritoriji BiH.

ZAŠTITNA MEDICINSKA OPREMA:

<https://www.ba.undp.org/content/dam/bosnia and herzegovina/docs/Zastitna %20medicinska%20oprema.xlsx>

Zainteresovani ponuđači iz BiH se mole da popune spisak opreme koju proizvode/mogu proizvesti i pošalju isti na e-mail adresu registry.ba@undp.org do četvrtka, 2. aprila 2020. godine do 12:00 sati sa napomenom “Za Odgovor na Covid-19 u BiH”.

Napomena: Svi pristigli podaci će se koristiti isključivo od strane UNDP-a u BiH, a za trenutnu analizu tržišta medicinske opreme i materijala u BiH.

LINK:

https://www.ba.undp.org/content/bosnia and herzegovina/bs/home/presscenter/vijest/2020/pozivzadostavljanjeinformacijaoprema.html?fbclid=IwAR3jezOIz0eUP9HqwT35cPjsqTmYzdwl1DgYjvfmgHEP-2cqcQa3FFvoA70?utm source=Klix.ba&utm medium=Clanak

Udruženje poslodavaca Federacije BiH

Udruženje poslodavaca F BiH uputilo Zahtje za HITNU izmjenu člana 3. Naredbe broj 12-40-6-148-8/20 od 17. 03. 2020. godine

Zahtjev za HITNU izmjenu člana 3. Naredbe broj 12-40-6-148-8/20 od 17. 03. 2020. godine, upućen je KOORDINACIJSKOM ODBORU ZA STABILIZACIJU GOSPODARSTVA I SANIRANJE POSLJEDICA PANDEMIJE COVID 19 (n/r gđa. Edita Đapo, predsjedavajuća), KOORDINACIJSKOM TIJELU BIH ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE (n/r gosp. Fahrudin Radončić, predsjedavajući):

Dostavljamo Vam prijedlog za HITNU izmjenu člana 3. Naredbe broj 12-40-6-148-8/20 od 17. 03. 2020. godine.

Nadamo se da ćete naš zahtjev ocijeniti opravdanim, te Vas molimo da HITNO poduzmete sve aktivnosti za izmjenu Naredbi kako je predloženo, a u cilju sprečavanja negativnih posljedica njihove primjene.

IZMJENA TAČKE 3. NAREDBE BROJ 12-40-6-148-8/20 OD 17. 03. 2020. GODINE

U naredbi broj 12-40-6-148-8/20 od 17. 03. 2020. godine u tački 3. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

“Vozač iz stava 1. za vrijeme trajanja izolacije narednu vožnju može da obavlja unutar granica BiH uz obavezno pridržavanje preventivnih mjera i mjera dezinfekcije te minimalno napuštanje kabine”:

IZMJENA ČLANA 6. NAREDBE BROJ 12-40-6-148-7/20 OD 17. 03. 2020. GODINE

U Naredbi broj 12-40-6-148-7/20 od 17. 03. 2020. godine u članu 6. u stavu dva iza međunarodnom dodati “i domaćem”

O b r a z l o ž e nj e

Prema članu 3. Naredbe broj 12-40-6-148-8/20 od 17. 03. 2020. godine vozačima (državljani BiH), koji su se vratili na teritoriju BiH izdaje se rješenje za izolaciju do narednog prevoza robe. Naredba precizno ne definiše da li ovi vozači naredni prevoz mogu vršiti unutar BiH ili samo mogu obavljati međunarodni prevoz.

Prema informacijama koje imamo od naših članica vozačima kojima je određena mjera izolacije, prema stavu gradskih, kantonalnih i federalnih kriznih štabova kao i tumačenjima pojedinih sanitarnih inspektora, za vrijeme izolacije naredna vožnja dozvoljena je samo za prijevoz roba u međunarodnom transportu, odnosno zabranjen im je prijevoz roba unutar granica BiH. Dakle, naredni prevoz roba vozač može obavljati samo u međunarodnom transportu.

Imajući u vidu da se suočavamo sa “stanjem prirodne nesreće” koje značajno utiče na poslovanje firmi, posebno u dijelu transporta roba i usluga, pozivamo Vas da HITNO reagujete i izmijenite gore navedene naredbe. Problem se ogleda u tome da vozači koji se vraćaju u BiH nemaju potrebu da narednu vožnju obavljaju u međunarodnom transportu već postoji veća potreba za domaći transport.

Donošenjem ovakvih mjera privredni subjekti izloženi su velikim problemima u nedostatku vozača. Tako npr. kompanioje koje se bave prevozom sve svoje vozače usmjeravaju na međunarodni prevoz, a onda imaju problema kod prevoza unutar granica BiH, jer vozače koji su došli izvan BiH i koji su u izolaciji ne mogu koristiti za prevoz unutar BiH.

Imajući u vidu da prema tački 5. iste Naredbe vozač koji nije državljanin BiH može da prevozi robu na relacijama utovara i istovara uz poštivanje svih preventivnih mjera i mjera dezinfekcije, sasvim je opravdano da isto pravo može imati i vozač državljanin BiH.

Udruženje poslodavaca u F BiH cijeni da je zdravlje radnika i sprječavanje širenja zaraze na prvom mjestu, međutim smatra neopravdanim da vozač koji je u izolaciji ne može vršiti prevoz unutar BiH imajući u vidu da je on u već tzv. “kabinskoj izolaciji”.

S druge strane prema članu 6. Uredni broj 12-40-6-148-7/20 od 17. 03. 2020. godine od obaveze prijavljivanja sanitarnom inspektoru prilikom ulaska u BiH i stavljanja u izolaciju od 14 dana izuzeti su između ostalog vozači u međunarodnom transportu roba.

Dakle, mišljenja smo da Naredbe trebaju biti HITNO izmijenjene i to na način da se omogući da vozači, kojima je naložena izolacija, mogu vršiti prijevoz roba i na teritoriji BiH uz poštovanje svih zahtjeva samoizolacije koje važe i za međunarodni transport.

Mišljenja smo da je u interesu cjelokupne društvene zajednice da se za vrijeme krize izazvane pandemijom koronavirusom, obezbijedi da zemlja bude opskrbljena potrebnom robom, poput hrane, lijekova i sredstava za higijenu. U tom smislu, nesporna je činjenica da profesionalni vozači u domaćem ili međunarodnom transportu, imaju značajnu ulogu u obezbjeđivanju roba za cijelo stanovništvo.

Shodno navedenom smatramo da bi ovakva mjera dovela do značajnog povećanja frekventnosti i operabilnosti u transportu roba i usluga, te da ćete naći razumijevanja za predloženu izmjenu.

Udruženje poslodavaca Federacije BiH

 

 

 

IMG_1282 IMG_1285 IMG_1302 IMG_1307 IMG_1282 IMG_1285 IMG_1302 IMG_1307 sirbegovicgroup thumb464-alibegovic-024eaed8233f9cf1c279f25c9e6e07eb ambra dobojproomet gakom gassing his hasicevic husanovic idea radial mirror mekic media massinox kovan ivado imeroski stil urban brezje dusa dzambo edoslad eurogalant fragmat poly plastex plamnigo olimp mirna megati limorad klaus radius sax siskotrade suman variplast velfarm zeka tring baupartner trenica Grin Gracanica HST-150x150 Tehno-Biro-mala Wirac-150x150 Trgovir-150x150 Motorex-150x150 Sagra-150x150 Ingrat-150x150 AB-Beton-150x150