UDRUŽENJE POSLODAVACA I SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA

Udruženje podstiče i koordinira aktivnost svojih članova na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i zadataka, a na bazi svojih programskih ciljeva radi kojih je Udruženje i osnovano.

Javni poziv za sufinansiranje zapošljavanja i samozapošljavanja u FBiH od 61 milion KM

U Federaciji Bosne i Hercegovine za dva programa sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja u ovoj godini putem Federalnog zavoda za zapošljavanje osigurana su sredstva u iznosu od 61 milion KM, a kojim se planira obuhvatiti 11.500 nezaposlenih osoba u FBiH. Riječ je o Programu sufinansiranja zapošljavanja 2022 koji je namijenjen poslodavcima, te Programu samozapošljavanja Start Up 2022 na koji apliciraju fizička

Saznaj više »

Klaus Lehman doo Gračanica

Shodno trenutnom stanju tržišta električne energije u našoj državi, gdje cijene električne energije u sektoru privrede svake godine značajno rastu, Investitori se sve više okreću ka korištenju obnovljivih izvora energije u vidu fotonaponskih elektrana, i po svemu sudeći ovo je tek početak ekspanzije u ovom sektoru. Među onima koji su prvi prepoznali značaj fotonaponskih elektrana i krenuli ka realizaciji istih

Saznaj više »

UP FBiH i sindikati iz realnog sektora:Ugovore o snabdijevanju strujom privrednih društava u F BiH hitno uskladiti sa Zakonom

Predstavnici Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i sindikata iz realnog sektora zahtijevaju da se ugovori o snabdijevanju električnom energijom privrednih društava usklade sa Zakonom o električnoj energiji u BiH. U skladu sa navedenim, pozivaju Vladu i Parlament F BiH da hitno donesu odgovarajuće odluke i izmjene zakona, kako bi se omogućilo snabdijevanje električnom energijom privrednih društava po cijeni koja

Saznaj više »

Poslodavci: Vlada FBiH neka se odluči – je li važniji dodatni profit Elektroprivrede BiH ili opstanak privrede

Nema značajnijih pomaka kada su u pitanju pregovori Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i Elektroprivrede BiH u vezi s povećanjem cijene električne energije. -EP BiH je povukla ugovore na dva mjeseca koji su podrazumijevali veću cijenu struje u odnosu na 20 posto koliko je odredila Vlada F BiH. S obzirom na to da je odluka Vlade F BiH stupila

Saznaj više »

ZAKLJUČCI SA SASTANKA PRIVREDNIKA OPĆINE GRAČANICA

Udrženje poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica, dana 9. februara 2022. godine, održalo je prošireni sastanak sa privrednicima Općine Gračanica, na temu: -Poskupljenje električne energije, Zakona o dopuni zakona o električnoj energiji u F BiH, te pojedinim članovima Zakona u kojima se kriju mogućnosti za malverzaciju. Nakon iscrpnih diskusija, te konkretnih situacija pojedinačnih privrednih subjekata sa ugovorima ponuđenim od strane JP

Saznaj više »

Naši članovi